a
Ana SayfaOruç49. Ölen kişinin oruç borcu nasıl ödenir?

49. Ölen kişinin oruç borcu nasıl ödenir?

Eğer kişi hastalık, sefer ve oruç tutmaktan âciz olmak gibi özürler sebebiyle orucunu tutamamış ve tutamadığı bu orucu kaza edecek kadar bir vakit bulamadan ölmüşse, bu durumda herhangi bir kusuru olmadığı için oruç borçları bedelsiz olarak düşer. Bu kişilerin günahkâr olmaları da söz konusu değildir.

Buna göre, hasta ya da sefer gibi bir özür sebebiyle orucunu tutamayan ve tutamadığı orucu kaza edecek kadar vakit bulamadan ölen kişilerin varisleri bu kimseler adına fidye vermezler.

Eğer kişinin, tutamadığı orucu kaza edecek kadar bir vakti olmuş ve kaza etmeden ölmüşse varisleri onun adına oruç tutamaz. Eğer bu kişi tutamadığı oruçlar için fidye verilmesini vasiyet etmişse, varisler miras malından bu vasiyeti yerine getirirler ve tutamadığı her bir gün için bir fidye verirler. Fakat mutlaka vasiyet edilmesi lazımdır. Eğer vasiyet etmemiş ise mirasçılar serbesttir. Dilerlerse miras malından fidye verirler, dilerlerse vermezler.

(el-Lübab, I, 170; Fethu’l-Kadîr, II, 83-85)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin