5. Allah’ın Hz. Yusuf’a gaybı bildirmesi

Allah’ın gaybı bildirmesi konusunun beşinci dersindeyiz. Beşinci Delili işlemeden önce, önemine binaen şu meseleyi hatırlatmak istiyorum:

Bir kısım sözde alimler, Allah’ın dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” demektedirler. Evet, “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır:

  1. Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez.
  2. Gaybın küçük bir meselesini dahi kişi kendi başına bilemez. Ancak Allah’ın ona bildirmesiyle bilir, manasındadır.

Yine Peygamberimiz (asm)’ın “Ben gaybı bilmem.” sözü, “Gaybın tamamını bilmem. Küçük bir meselesini dahi Allah bildirmeden bilmem.” manasındadır. Yoksa “Allah bana gaybı bildirmez.” manasında değildir. Allah gaybtan dilediği kısmı, dilediği kuluna vahiyle veya ilhamla bildirebilir.

Daha önceki derslerimizde bu meselenin 4 delilini işlemiştik. Bu dersimizde Beşinci Delil olarak, Yusuf suresinden bazı ayetlerin tahlilini yapacağız.

Yusuf suresinde bildirildiğine göre, Allah Teala Hz. Yusuf’a rüya tabirini öğretmiştir. Surenin 4. ayet-i kerimesinde, Hz. Yusuf gördüğü bir rüyayı babasına anlatır. Bu rüya, O’nun on bir yıldızla Güneş’i ve Ay’ı kendisine secde ederken görmesidir.

Surenin 100. ayetinde ise; babası, annesi ve on bir kardeşinin Hz. Yusuf’a secde ettiği zikredilir. Bu secde üzerine Hz. Yusuf şöyle der:

“İşte bu, önceki rüyamın tevilidir. Gerçekten Rabbim onu hak kıldı.”

Hz. Yusuf’un tabir ettiği bir başka rüya da surenin 36. ayetinde zikredilmektedir. Hz. Yusuf rüyasını anlatan iki kişiye şöyle der:

“Biriniz efendisine şarap sunacak. Diğeri de asılacak ve kuşlar başından yiyecekler.”

Olay tam da Hz. Yusuf’un haber verdiği gibi gerçekleşir. Onlardan birisi idam edilir, diğeri ise saraya giderek krala hizmet eder.

Hz. Yusuf’un tabir ettiği bir başka rüya, surenin 43. ayetinde zikredilmektedir. Kral görmüş olduğu rüyayı şöyle anlatır:

“Ben rüyamda yedi cılız ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Siz rüya tabir edebiliyorsanız benim bu rüyamın tabirini bana bildirin.”

Hz. Yusuf bu rüyanın tabirini 47. ayet-i kerimede yapar ve hadise aynen haber verdiği gibi vukua gelir.

Bütün bu anlattıklarımızı şuraya bağlamak istiyoruz:

– Hz. Yusuf Allah’ın öğretmesiyle rüya tabiri yapıyor ve geleceğin bazı meselelerini biliyordu.

Şimdi şunları düşünelim:

  1. Hz. Yusuf’un babası, annesi ve kardeşleri yıllar sonra O’na secde etmiştir. Hz. Yusuf bunun olacağını rüyasında daha çocukken görmüştü. “Allah gaybı kimseye bildirmez.” diyenler, Hz. Yusuf’un bu gaybi bilgisini neyle izah edecekler?
  2. Hz. Yusuf zindandaki iki kişinin rüyasını tabir etmiş, yani onların geleceğine dair iki haber vermiş ve verdiği haber tam doğru çıkmıştır. Onlardan biri asılmış, diğeri ise sarayda hizmet etmiştir. Hz. Yusuf’un verdiği bu haber, geleceği bilmek değil midir? Elbette geleceği bilmektir. Peki Hz. Yusuf geleceği nasıl bildi? Kendisi tahmin etti ve tahmini mi tuttu? Yoksa Allah mı ona haber verdi? Herhalde ikinci şıkkı kabul ediyorsunuzdur. Bu şık da ispat eder ki, Allah’ın geleceği bildirmesi caizdir ve vakidir.
  3. Kralın rüyası da Hz. Yusuf tarafından tabir edilmiş ve tabire birebir uygun olarak hadise vuku bulmuştur. Yedi sene bereket olmuş, peşinden yedi sene kuraklık olmuş ve daha sonra tekrar bolluk olmuştur.

Yine aynı soruyu soruyoruz:

– Hz. Yusuf’un bunları bilmesi, geleceği bilmek değil midir? Elbette geleceği bilmektir. Peki Hz. Yusuf geleceği nasıl bildi? Kendisi tahmin etti ve tahmini mi tuttu? Yoksa Allah mı ona haber verdi? Herhalde Allah’ın haber verdiğini kabul ediyorsunuzdur. Bu da ispat eder ki, Allah’ın geleceği bildirmesi caizdir ve vakidir.

Bu tahlillerden sonra, “Allah gaybı kimseye bildirmez.” diyen Abdülaziz Bayındır’a, Mustafa İslamoğlu’na ve Mehmet Okuyan’a şu soruları soruyoruz:

  1. Eğer Allah gaybı kimseye bildirmiyorsa, Hz. Yusuf kardeşlerinin, annesinin ve babasının yıllar sonra kendisine secde edeceğini nasıl bildi?
  2. Eğer Allah gaybı kimseye bildirmiyorsa, Hz. Yusuf zindandaki iki kişinin akıbetini nasıl bildi?
  3. Eğer Allah gaybı kimseye bildirmiyorsa, Hz. Yusuf yedi sene bereket olacağını, peşinden yedi sene kuraklık olacağını ve daha sonra tekrar bolluk olacağını nereden bildi? Hadi bize cevap verin de görelim…

Sevgili kardeşlerim, dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste, meselemize dair Altıncı Delili işleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah’a emanet olun…

(248 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir