a
Ana SayfaKurban5. Başkası adına kurban kesilebilir mi?

5. Başkası adına kurban kesilebilir mi?

Ölü adına kurban kesilip kesilemeyeceği meselesi ihtilaflı bir meseledir. Mezheplerin bu konudaki görüşleri şu şekildedir:

Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre, ölen kimse namına kurban kesilebilir ve bu kurbanın etinden yenilebilir. Sevabı ölen kişiye ait olur. Hanefi mezhebine göre, eğer ölenin vasiyetindeki emriyle kurban kesilmişse kesen kimsenin bu kurbandan yemesi helal olmaz.

Şafiî mezhebine göre, izni olmaksızın başkası adına kurban kesilemez. Vasiyet etmemişse ölü adına da kurban kesilmez. Eğer vasiyet etmiş ise ölü adına kurban kesilebilir. Bu durumda, kurbanın hepsini fakirlere tasadduk etmek vaciptir. Ne kesenin ne de başka zengin kimselerin ondan yemek hakları yoktur.

Maliki mezhebine göre, eğer ölümünden önce kurbanlık olarak tayin etmemiş ise ölen kimse adına kurban kesmek mekruhtur. Eğer adak olmaksızın onu tayin etmiş ise mirasçının bu vasiyeti yerine getirmesi mendup olur.

Böyle ihtilaflı meselelerde kişiye düşen, -bir zaruret olmadıkça- kendi mezhebinin fetvasıyla amel etmektir. Bizler Hanefi olduğumuza göre, ölmüşlerimiz adına kurban kesebilir ve sevabını onlara bağışlayabiliriz.

(Reddü’l-Muhtar, V, 229; Keşşâfu’l-Kınâ, III, 18; Muğni’l-Muhtac, IV, 292; eş-Şerhu’l-Kebir, II, 122)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin