a
Ana SayfaZekât5. Buluğa ermeyen çocuk zengin olsa zekât vermesi gerekir mi?

5. Buluğa ermeyen çocuk zengin olsa zekât vermesi gerekir mi?

Hanefi mezhebine göre, buluğa ermeyen bir çocuk -kendisine miras kalması gibi herhangi bir sebeple- zengin olacak olsa, buluğa erinceye kadar zekât vermekle mükellef olmaz. Çocukların zekât vermeleri buluğ çağına ermekle başlar. Hanefi mezhebi âlimleri şöyle der:

— Zekât malî bir ibadettir. Çocuklar ise ibadetle mükellef değildir. Dolayısıyla çocukların velileri çocukların mallarından zekât vermezler.

Şafiî, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise buluğa ermek zekâtın farz olması için şart değildir. Dolayısıyla zengin olan çocuğun zekât vermesi gerekir. Bunlar adına velileri zekâtlarını öderler. Bu mezhep âlimleri de şöyle derler:

— Zekât mala gereken bir haktır. Küçüklük veya noksanlık bu hakkın varlığını gidermez.

Böyle ihtilaflı meselelerde kişiye düşen, kendi mezhebinin görüşüyle amel etmektir. Bizler Hanefi olduğumuza göre, çocuğun malından zekât vermemiz gerekmez.

(Vehbe Zuhaylî, III, 255)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin