5. Büyük günah işleyenin kafir olmayacağına 4. delil

Tekfir konusunun Beşinci dersindeyiz. Konuyu hatırlatarak dersimize başlayalım:

Tekfir: Kişiyi küfre nispet etmek ve kâfir olduğunu söylemektir. Maalesef günümüzde bazı Müslümanlar, günah işleyenleri tekfir etmekte; onları kâfir olmakla itham etmektedirler. Günah işlemeyi küfür kabul eden bu zihniyete göre, büyük günah işleyen herkes kâfirdir. Hâlbuki Ehl-i sünnet itikadına göre, büyük günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz ve kâfir yapmaz.

Önceki derslerimizde, bu meselenin 3 delilini işlemiştik. Bu dersimizde, Dördüncü delili işleyeceğiz.

Şimdi şöyle bir tahlil yapalım:

– Tövbe etmeye kim davet edilir ve kimden tövbe etmesi istenir?

Herhalde, günah işleyen tövbeye davet edilir. Günahı olmayan, tövbeye davet edilmez. Eğer günah işlemek kişiyi kâfir yapıyorsa, Allah günah işleyenleri tövbeye davet ederken, onlara “kâfirler” diye seslenir. Yok, eğer günah işlemek kişiyi kâfir yapmıyorsa, Allah onlara “müminler” diye seslenir. Şimdi, Allah tövbeye davet ettiklerine nasıl seslenmiş, buna bakalım:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  Ey iman edenler  تُوبُوا إِلَى اللَّهِ  Allah’a tövbe edin تَوْبَةً نَصُوحًا   Tövbe-i nasuh ile -yani samimi ve gönülden bir tövbeyle- (Tahrim, 66/8)

 Ayet-i kerimede, Allah günah işleyenlere nasıl hitap etti? Dedi ki:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  Ey iman edenler… Bakın, Allah günah işleyenlere “müminler” diyor. Eğer günah işlemek kişiyi kâfir yapsaydı, Allah onlara, “müminler” diye hitap eder miydi? Elbette etmezdi. Madem hitap etmiş, o halde büyük günah işleyen mümindir. Günahı onu dinden çıkarmamış ve kâfir yapmamıştır.

Sadece bu ayette de değil, Kur’an’da, günah işleyenlerin tövbeye davet edildiği bütün ayetlerde, Allah kullarına, “müminler” diye hitap etmiştir. İşte bütün bu ayetler, günah işleyenin mümin olduğunu ve imandan çıkmadığını ispat eder…

Burada şunu da belirtelim: Bizler bu dersi, günaha teşvik etmek için yapmıyoruz. Yani madem günah işlemek dinden çıkarmaz, haydi hep beraber günaha koşalım, demiyoruz. Birinci dersimizde demiştik ki:

“Günahtan, yılandan şeytandan kaçar gibi kaçalım. Çünkü günah, Allah’ın gazabını celbeder, rahmetinden mahrum eder, kişinin cehenneme girmesine sebep olur. Daha birçok kötülüğü vardır.” Lakin bunlar farklıdır, günah işleyenin kâfir olduğunu söylemek farklıdır. Bizler bu derslerde, fıkhî bir hükmü tahlil ediyoruz. Bu fıkhî hüküm de günah işleyenin kâfir olmayacağıdır. Bu hükmü de Mutezile, Hariciler ve Selefi zihniyete karşı müdafaa ediyoruz. Bu meseleyi Birinci dersimizde uzunca anlattığımızdan, sonraki derslerde işin bu kısmına girmeyip, sadece delilleri takdimle yetiniyoruz. Sakın bu sohbetlerden, günaha karşı cesareti ders almayın. Bizim davamız başkadır.

Dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde, meselenin Beşinci delilini işleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah’a emanet olun.

(141 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir