a
Ana SayfaCenaze15. Cenazeyi tabut içinde gömmek caiz midir?

15. Cenazeyi tabut içinde gömmek caiz midir?

Asıl olan cenazeyi tabutsuz defnetmektir. Çünkü:

1. Ne Hz. Peygamber (a.s.m.)’dan ve ne de sahabeden böyle bir uygulama nakledilmemiştir.

2. Ölüyü tabutla gömmek Hristiyanların âdetidir. İslam bizi onlara benzemekten menetmiştir.

3. Tabutla gömmekte ehl-i dünyaya benzeme söz konusudur.

Bu gibi sebeplerden dolayı cenazeyi tabutla gömmek caiz değildir. Ancak bazı durumlarda cenaze tabutla gömülebilir. Mesela:

1. Zeminin ıslak olması ve cenaze gömüldüğünde ıslanacak olması.

2. Zeminin çok yumuşak olup cenazenin toprakta kaybolacak olması.

3. Ölünün denizde bulunması sebebiyle cesedin dağılmasından korkulması.

4. Ölünün yanmış olması sebebiyle ancak tabutla tanışabilmesi.

5. Ölünün kadın olup onu kabre indirecek mahreminin bulunmaması.

Bu gibi durumlarda cenazeyi tabutla gömmek caiz olur. Hanefi mezhebine göre, tabutun içine toprak serilmesi sünnettir.

Demek, asıl olan cenazeyi kefeniyle gömmektir. Sadece zorunluluk hâllerinde tabutla gömmek caiz olur.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 836; Vehbe Zuhaylî, III, 88)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin