a
Ana SayfaYeminler5. Kur’an üzerine el basarak yemin edilir mi?

5. Kur’an üzerine el basarak yemin edilir mi?

Dört mezhebin müteahhir (sonradan gelen) âlimlerine göre, Kur’an ile yemin etmek caizdir. Çünkü bu, Allah’ın izzet ve azametine yemin etmek gibi, Allah’ın ezeli ve ebedi kelamı olan Kur’an ile yemin etmektir.

İbni Kudâme, El-Muğni isimli eserinde şöyle der:

— Kur’an ile veya ondan bir ayetle veya kelamullah ile yemin etmek yemin sayılır. Bu, İbni Mesud, İmam Katade, İmam Şafiî, İmam Malik ve ehl-i ilmin görüşüdür.

Bedruddin-i Ayni de şöyle der:

— Bir kimse mushaf ile yemin ederse veya üstüne elini koyarsa veya “bunun hakkı için” derse, bu bir yemin sayılır. Bilhassa yalan yere yapılan yeminlerin çoğaldığı ve halkın mushaf ile yemin etmeğe rağbet ettiği bir zamanda.

Allame İbnü’l-Hümam da şöyle demiştir:

— Şu anda Kur’an ile yeminin bir örf hâlini aldığı gayet açıktır. Bu bakımdan bu bir yemin sayılır.

(Vehbe Zuhaylî IV, 216; el- Muğni, IX, 407)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin