a
Ana SayfaTaharet6. Kuş pisliği necis midir ve namaza mâni midir?

6. Kuş pisliği necis midir ve namaza mâni midir?

Kuşlar eti yenen ve eti yenmeyen olarak ikiye ayrılır. Eti yenen kuşların tersi temiz olup bulaştığı elbiseyi kirletmez.

Doğan, şahin, kartal gibi eti yenmeyen kuşların tersleri hakkında iki görüş vardır:

1. İmam-ı Azam ve İmam Ebû Yusuf’a göre, bu kuşların tersi temizdir. Çünkü bunlar havada pisler; elbise ve kapları bunlardan korumak zordur.

2. İmam Muhammed’e göre ise eti yenmeyen kuşların tersleri hafif pisliktir.

Hafif pislikler, bulaştığı organın veya elbisenin dörtte birinden az ise namaza engel olmazlar. Dolayısıyla İmam Muhammed’in görüşü esas alınsa dahi, eti yenmeyen bir kuşun tersi elbiseye bulaştığında bu pislik elbisenin dörtte birinden azsa namaza mâni değildir.

Bununla birlikte, bedenin, elbisenin veya namaz kılınacak yerin pisliği az da olsa bu pisliğin temizlenmesi fazilettir. Eğer imkân varsa namazın hürmetine ilk önce bu pislik temizlenmeli ve namaz öyle kılınmalıdır.

(İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, I, 135 vd.; el-Meydânî, el-Lübâb, I, 55; İbni Âbidin, Dürrü’l-Muhtar, I, 69; Vehbe Zuhaylî, I, 102)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin