a
Ana SayfaNamaz5. Namazın mekruhları nelerdir?

5. Namazın mekruhları nelerdir?

Namazın mekruhları şunlardır:

1. Namazın vaciplerinden birini kasten terk etmek. Bu tahrimen -harama yakın- mekruh olup böyle bir namazın yeniden kılınması vaciptir.

2. Namazın sünnetlerinden birini bilerek terk etmek.

3. Küçük veya büyük abdestin sıkışık olması veya yelini sıkışık hâlde tutarak namaz kılmak. Bu tahrimen mekruhtur.

4. Yemek hazır olduğu hâlde namaza başlamak. Bu yemek ister iştah çekici olsun ister olmasın eşittir. Ancak vaktin çıkmasından korkulursa o zaman önce namaz kılınır.

5. Namaz kılarken -bir özür bulunmaksızın- bir direğe, duvara veya sopaya dayanmak.

6. Tek ayak üzerinde durmak veya bir ayağı yerden kesmek ve diğerine dayanmak. Ancak bunu zaruret ve özür sebebiyle yaparsa, mesela diğer ayaktaki bir ağrı sebebiyle yaparsa, o takdirde bunda kerahet yoktur.

7. Bir ihtiyaç olmaksızın namazda sağa sola meyletmek veya dönmek. Eğer ayaklar kıbleden dönerse namaz batıl olur.

8. Parmakları birbirine geçirmek ve elleri böğürler (gövdenin yan tarafı) üzerine koymak.

9. Gözleri namaz esnasında kapamak. Ancak namaz kılan kimsenin gözü, kendisini meşgul edecek şekilde bir şeye takılırsa, bu takdirde huşuu sağlamak için gözünü kapatabilir.

10. Gözleri göğe doğru kaldırılmak.

11. Namaz kılarken elbiseyle, bedenle veya sakalla oynamak.

12. Namaz esnasında teri veya yüze dokunmuş olan toprakları silmek. Ancak bir zararı kaldırmak ve bir yarar sağlamak için silinebilir. Göze girip zahmet veren bir teri silmek gibi.

13. Namaz esnasında gerinmek, esnemek ve el ile ağzı kapatmak. Çünkü gerinmek bir gaflet ve tembellik eseridir. Esnemek de bir gevşeklik alametidir. Eğer esneme hâlinde ağız yumulabiliyorsa, bu mekruh olmaz. Buna güç yetmiyorsa, namaz içinde sağ elin arkasıyla, namaz dışında da sol elin arkasıyla ağız kapatılmalıdır.

14. Namazda -bir zaruret olmaksızın- kendi arzusu ile öksürmek. Öksürüğü mümkün olduğu kadar gidermek edebi gözetmek bakımından güzeldir.

15. Namazda sesi işitilmeyecek derecede üfürmek. Bu üfürme hâlinde en az iki harften ibaret bir ses işitilecek olursa namaz bozulur.

16. Verilmiş bir selamı el veya baş ile almak.

17. Namazda dişlerin arasında bulunan nohut tanesinden küçük bir yemek parçasını yutmak. Nohut tanesinden büyük olursa namazı bozar.

18. Saftan ayrı durmak ve doldurma imkânı varken saf arasında açık yer bırakmak.

19. Başka elbisesi varken ev veya iş elbisesi ile namaz kılmak.

20. Tembellikten ötürü başı açık namaz kılmak.

21. Elbisenin kollarını dirseklere doğru sıvamak.

22. Üzerinde insan veya hayvan resimleri bulunan bir elbise ile namaz kılmak. Namaz kılanın ayakları altında veya oturduğu yerde bulunan veya karşıdan organları seçilemeyecek kadar küçük olan veya başları kesilmiş, yüzleri büsbütün silinmiş ya da örtülüp yok edilmiş bulunan bir resmin bulunması namaz bakımından keraheti gerektirmez.

23. Dikili bir büste doğru namaz kılmak. Yine başın üst tarafında, önünde, hizasında, sağında ve solunda bulunan bir resme doğru namaz kılmak.

24. Yanmakta olan ateşe doğru namaz kılmak. Muma, kandile, lambaya karşı namaz kılmak ise mekruh değildir.

25. Elbiseyi giymeksizin omuzlar üzerine atarak namaz kılmak.

26. Bir özür olmaksızın namazda birbiri peşine olmamak üzere birkaç adım yürümek. Fakat görülen bir yılanı veya akrebi öldürmek gibi bir özür sebebiyle birkaç adım atmak mekruh değildir.

27. Namazı huzuru bozacak ve kalbi meşgul edecek şeylerin bulunduğu yerlerde kılmak. Çalgı ve eğlencelerin bulunduğu yerlerde namaz kılmak gibi. Mescitlerde çalınması düşünülecek olan ayakkabıları da arka tarafa bırakmak huzuru bozacağından mekruh sayılmıştır.

28. Bir insanın yüzüne karşı -arada engel olmaksızın- namaz kılmak. Fakat bir insanın arkasına karşı namaz kılmak mekruh değildir. Ancak bu, adamın konuşmasından dolayı şaşırmak umuluyorsa mekruh olur.

29. Namaza engel olmayacak miktardan az bir pisliğin elbisede, bedende ve namaz yerinde bulunması.

30. Namazın kıyam, rükû ve secde hâllerinde -bir özür bulunmaksızın- elleri sünnet üzere konulması gereken yerler üzerine koymamak. Kıyam hâlinde elleri yanlara salıvermek gibi.

31. Rükûa ve secdeye giderken elbiseyi eli ile toplamak veya yukarıya doğru kaldırmak.

32. Namazda dizleri yere koymadan önce elleri yere koymak ve secdeden kalkarken dizleri ellerden önce kaldırmak. Ancak bir özür sebebiyle yapılabilir.

33. Namazda kıç üzerine oturup but ve bacakları yukarıya dikmek.

34. Erkeklerin secde ederken kollarını tamamıyla yere döşemeleri.

35. Namaz içinde bir özür olmaksızın bağdaş kurmak veya dizleri dikip oturmak.

36. Rükû veya secde yaparken -başlangıç tekbirinde olduğu gibi- elleri yukarıya kaldırmak.

37. Rükû hâlinde sünnet üzere olan duruma aykırı bir şekilde başı yukarı tutmak veya aşağıya indirmek.

38. Rükûda veya secdede tesbihleri terk etmek veya üçten az okumak.

39. Namazda tesbihleri el parmakları ile saymak.

40. Tekbir, tahmid ve tesbih gibi zikirleri asıl yerlerinden başka yerde yapmak.

41. Rükû veya secdede Kur’an okumak veya rükûda iken surenin okunuşunu tamamlamak.

42. İkinci rekâtta birinci rekâta göre daha uzun -üç ayetten fazla- okumak.

43. Bir rekâtta bir surenin tekrarlanması veya farzlarda iki rekâtta aynı surenin tekrarlanması. Nafile namazlarda bunu yapmak mekruh değildir.

44. Belli rekâtlarda hep aynı surelerin okunması ve bu surelerden başkasının okunmaması.

45. Kur’an’ın tertibinin tersine okumak. Mesela birinci rekâtta İhlas suresini okumak, sonra Leheb veya Kâfirûn suresini okumak gibi.

(Fethu’l-Kadir, I, 290-297; el-Bedâyi, I, 215-220; ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 597-613)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin