a
Ana SayfaZekât52. Kâfire zekât verilir mi?

52. Kâfire zekât verilir mi?

Hanefi ve Şafiî mezhebine göre, herhangi bir maksatla kâfire zekât verilmez. Peygamberimiz (a.s.m.) İslam’ın ilk dönemlerinde -Müslümanların sayısı az olduğu, düşmanın sayısı ve kuvveti çok olduğu zamanlarda- kalpleri İslam’a ısındırmak niyetiyle kâfirlere zekât vermiştir. Fakat Allahu Teâlâ İslam’ı ve Müslümanları üstün kılmış ve Müslümanları kâfirlere zekat vermekten müstağni kılmıştır.

Peygamberimiz (a.s.m.)’dan sonra hulefâ-yı râşidîn (dört büyük halife) müellefe-i kulûba (kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlara) zekât vermemişlerdir. Hz. Ömer (r.a.) bu konuda şöyle demiştir:

— Biz Müslüman olduğu için bir şey vermeyiz. Dileyen iman etsin, dileyen iman etmesin.

Netice: Zekât Müslüman olmayanlara verilemez. Çünkü zekât Müslüman olan fakirlerin hakkıdır.

(el-Fetâvâ’l-Hindiyye, I, 188; Vehbe Zuhaylî, III, 360, 369; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 367, Madde, 102)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin