a
Ana SayfaZekât51. Seyyidlere zekât verilir mi?

51. Seyyidlere zekât verilir mi?

Hâşimoğulları’na zekât vermek haramdır. Hâşimoğulları’ndan maksat:

– Peygamberimiz (a.s.m.)’ın amcası olan Hazreti Abbas’ın oğulları ve torunları (Abbasoğulları).

– Yine Peygamberimiz (a.s.m.)’ın amcası olan Hazreti Hâris’in oğulları ve torunları (Hâris b. Abdilmuttaliboğulları).

– Hazreti Ali’nin oğulları ve torunları (Alioğulları).

– Hazreti Cafer’in oğulları ve torunları (Caferoğulları).

Bunlara zekât vermek haramdır. Bunun dayandığı delil Peygamberimiz (a.s.m.)’ın şu hadisidir:

— Bu sadakalar ancak insanların kirleridir. Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine helal değildir. (Bu hadisi İmam Müslim, uzun bir hadis içinde Abdulmuttalib b. Rebîa’dan merfu olarak rivayet etmiştir.)

Yine İmam Ahmed ile beş sünen sahipleri Ebû Râfi’den şu rivayeti nakletmişlerdir:

— Zekât bize helal değildir. (Nasbu’r-Râye, II, 403; Neylü’l-Evtâr, IV, 174)

Yukarıda zikredilen neslin ihtiyaçları hazineden ve ele geçen ganimetlerden karşılanır. Eğer ihtiyaçları hazineden karşılanmazsa, bu durumda, onlara zekât verilebilir. Bunun sebebi, Haşimoğulları’nın perişan olmasına engel olmak ve ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Bu anlattıklarımız farz olan zekât içindi. Nafile sadakaya gelince, âlimlerin çoğunluğuna göre, nafile sadakalar Haşimoğulları’na helaldir.

(el-Bedâyi, II, 49; Vehbe Zuhaylî, III, 370)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin