a
Ana SayfaLâsiyyemalar53. Ve keza, o sultanın emirlerini, nehiylerini kıymetsiz görüp iman ile imtisal etmeyenler…

53. Ve keza, o sultanın emirlerini, nehiylerini kıymetsiz görüp iman ile imtisal etmeyenler…

Lâsiyyemalar mütalaasına kaldığımız yerden devam ediyoruz:

Ve keza, o sultanın emirlerini, nehiylerini kıymetsiz görüp iman ile imtisal etmeyenler ve ibadetle kendilerini sevdirmeyenler ve şükran ile hürmette bulunmayanlar için rububiyetin ebedî karargâhında elbette bir dâr-ı mükâfat ve mücazat olacaktır. (Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar)

(Nehiy: Yasak / İmtisal: Boyun eğme, itaat etme)

Üstad Hazretleri bu makamda Sultan isminin ahireti iktizasından bahsetti. Bu ismin ahireti iktizasını 38. ve 50. derslerde detaylı bir şekilde izah etmiştik. Burada o detaya girmeyip sadece kısa bir hatırlatma ile yetineceğiz.

Beşer sultanları dahi emirlerini kıymetsiz görenleri, kendilerine itaat etmeyenleri ve hürmette bulunmayanları cezalandırıyor. Hâlbuki bu beşer sultanları fânidir, izzetleri nisbidir, ömürleri kısadır, saltanatları geçicidir ve hakeza.

Bütün bunlara rağmen, kendilerine itaat etmeyenleri yakalarlar ve onları cezalandırırlar. Çünkü saltanatlarının haşmeti ve izzeti ancak bu şekilde muhafaza olunabilir. Eğer bunu yapmazlarsa, sultan olmalarının bir manası olmaz ve sultan ismine de layık olmazlar.

Şu âciz ve fakir beşer sultanları bile böyle yaparsa, hiç mümkün müdür ki Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Allahu Teâlâ emir ve nehiylerini kıymetsiz görenleri, bu emirlere iman ve itaat etmeyenleri, ibadetle kendilerini sevdirmeyenleri ve şükranla hürmette bulunmayanları cezalandırmasın ve onlar için saltanatının payitahtında bir dâr-ı mücazat hazırlamasın?

Bu asla mümkün değildir. Sultan ism-i şerifi ve saltanatının izzet ve haşmeti buna müsaade etmez!

Bu delili 38. ve 50. derslerde detaylı bir şekilde mütalaa ettiğimizden dolayı burada bu kadar sözle yetiniyoruz. Mütalaasını yaptığımız cümleyi bir daha okuyarak dersimizi tamamlayalım:

Ve keza, o sultanın emirlerini, nehiylerini kıymetsiz görüp iman ile imtisal etmeyenler ve ibadetle kendilerini sevdirmeyenler ve şükran ile hürmette bulunmayanlar için rububiyetin ebedî karargâhında elbette bir dâr-ı mükâfat ve mücazat olacaktır. (Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin