a
Ana SayfaZekât58. Borcu bağışlamak zekât yerine geçer mi?

58. Borcu bağışlamak zekât yerine geçer mi?

Bir kimse fakirdeki alacağını bağışlarsa, sadece bu alacağa isabet eden zekâtı vermiş olur. Bu alacağın tamamını zekâta sayamaz.

Mesela zengin bir kimse fakirdeki 1.000 lira alacağını o fakire bağışlarsa, yalnız 1.000 liranın zekâtı olan 25 lirayı zekât olarak vermiş olur. Yani sadece bağışlanan paranın zekâtı verilmiş olur. Yoksa bu 1.000 liranın tamamını diğer mallarının zekâtı sayamaz.

Eğer alacağını bağışladığı kimse zengin ise bu paranın zekâtı verilmemiş sayılır. Yukarıdaki misalden yola çıkarsak:

Bir kimse zenginde olan 1.000 liralık alacağını bağışlarsa, 1.000 liranın zekâtı olan 25 lirayı ayrıca ödemelidir. Fakir olmayan bir borçluya bağışlanan mal ile ne o malın ne de başka malın zekâtı verilmiş olur. Bağışlanan bu mala düşen zekâtın ayrıca verilmesi gerekir.

Eğer bir kimse fakir olan borçlusunu borcundan kurtarmak ve zekâtını ona vermek isterse, borçlusunun borcu kadar nakit parayı ona zekât olarak verir. Borçlu da eline geçirdiği bu para ile borcunu nakit olarak öder.

(Vehbe Zuhaylî, III, 380; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 363, Madde 80, 81, 82)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin