a
Ana SayfaZekât59. Fakiri doyurmak zekât yerine geçer mi?

59. Fakiri doyurmak zekât yerine geçer mi?

Zekât: Belli bir malın, belli bir kısmını, Allahu Teâlâ’nın belirlediği bir şahsa, Allah rızası için temlik etmektir.

Temlik: Zekâtı, verilen kişinin mülkiyetine geçirmek ve ona ait kılmak demektir.

Buna göre, bir kimse zekâta niyet ederek bir fakiri doyursa, zekât yerine geçmez. Çünkü bunda temlik yoktur.

Eğer yiyeceği zekât niyeti ile bir fakire verirse, bu yiyecek zekât yerine geçer. Çünkü bunda temlik vardır.

Demek, burada önemli olan temliktir. Temlik, zekâtı müstahak olana vermekle ve onun kabzetmesiyle gerçekleşir.

Bu mesele bilinmediği için, bir kısım zenginler fakirlere topluca yemek yedirmekte ve bunu zekâtlarına saymaktadır. Hâlbuki temlik olmazsa zekât da olmaz.

(Vehbe Zuhaylî, III, 247, 266; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 364, Madde 91, 92)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin