6. Allah’ın Rum’un zaferini bildirmesi

Allah’ın gaybı bildirmesi konusunun Altıncı Dersindeyiz. Şu bilgiyi hatırlatarak dersimize başlayalım:

Bir kısım sözde alimler, Allah’ın dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” demektedirler. Evet, “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır:

  1. Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez.
  2. Gaybın küçük bir meselesini dahi kişi kendi başına bilemez. Ancak Allah’ın ona bildirmesiyle bilir, manasındadır.

Yine Peygamberimiz (asm)’ın “Ben gaybı bilmem.” sözü, “Gaybın tamamını bilmem. Küçük bir meselesini dahi Allah bildirmeden bilmem.” manasındadır. Yoksa “Allah bana gaybı bildirmez.” manasında değildir. Allah gaybtan dilediği kısmı, dilediği kuluna vahiyle veya ilhamla bildirebilir.

Daha önceki derslerimizde bu meselenin 5 delilini işlemiştik. Bu dersimizde Altıncı Delili işleyeceğiz. Altıncı Delilimiz, Rum suresinin 2, 3 ve 4. ayetleridir. Bu ayetlerde şöyle buyurulmuştur:

“Rum (orduları) yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Üç ilâ dokuz yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah’ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir.”

Bu ayet-i kerimenin meselemize bakan cihetine geçmeden önce, dilerseniz, ayetin iniş sebebi üzerinde biraz duralım:

613-614 yılları arasında Mecusi olan Pers orduları, Hristiyan olan Bizans ordularını mağlup etmiş ve çok ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Mekke müşrikleri, Ehl-i kitap olan Hristiyanların mağlubiyetine çok sevinmiş ve Müslümanlara: “Eğer Allah sizin dediğiniz gibi yegâne galip olsaydı, Ehl-i kitap olan Bizans’ı Perslere karşı galip kılardı.” demişlerdi. Bunun üzerine Kur’an-ı Kerim bir mucize olarak, o an imkânsız gibi gözüken gelecekteki bir sonucu haber verdi:

“Üç ilâ dokuz yıl arasında Bizans Perslere galip gelecek ve bununla Müslümanlar sevinecekti.”

Nitekim Hz. Ebu Bekir (r.a.) Allah’ın bu vaadine dayanarak, Perslerin galibiyetine sevinen müşriklere: “Allah sevincinizi fazla sürdürmeyecek. Çünkü Allah, birkaç sene içinde Rumların galip geleceğini haber verdi.” dedi. Hz. Ebu Bekir’in bu sözü üzerine, müşriklerden Ubey b. Halef iddiaya girmeyi teklif etti. Bizans’ın üç yıl içinde galip gelip gelemeyeceği hususunda, on deve üzerine iddiaya girdiler.

Hz. Ebu Bekir olup biteni Peygamberimiz (asm)’e anlatınca, Peygamberimiz (asm), Ayette geçen  بِضْعِ sözünün üç sene değil; üç sene ilâ dokuz sene arasını ifade ettiğini, bu sebeple süreyi de deve sayısını da katlamasını Hz. Ebu Bekir’e söyledi.

Bu sefer, dokuz sene içinde Bizans’ın galip gelip gelmeyeceği hususunda, yüz deve üzerine bahse girdiler. Tirmizi’nin Sahih’inde haber verdiğine göre, Bedir savaşına denk gelen günlerde, Bizanslar Perslere karşı yaptıkları savaşta galip gelmiş ve böylece Kur’an’ın gaybtan verdiği haber tahakkuk etmiştir. Hz. Ebu Bekir, Ubey b. Halef’in varislerinden, kazandığı develeri alarak, Peygamberimiz (asm)’in tavsiyesi üzerine fakirlere dağıtmıştır.

Şimdi meselemize dönelim ve “Allah gaybı kimseye bildirmez.” diyen Abdülaziz Bayındır’a, Mustafa İslamoğlu’na ve Mehmet Okuyan’a şu soruları soralım:

  1. Bizans’ın Perslere 3 ilâ 9 yıl arasında galip geleceği meselesi gayb mıdır, değil midir? Herhalde gaybtır. Hem de gayb üstüne gaybtır. Çünkü o zamanda bu haberin tahakkuk ihtimali binde bir bile değildi. Hem bu haber istikbale aittir, istikbal de gaybtır.
  2. Allah bu gaybı haber vermiş midir, vermemiş midir? Haber vermiştir. Hem de bir kişiye değil, bütün insanlara haber vermiştir. Ve bu haber üzerine Hz. Ebu Bekir iddiaya girmiş ve kazanmıştır.

Şimdi 3. sorumuzu soruyoruz:

Ayet-i kerimede Allah Teala gaybı açıkça bildiriyorken, sizler nasıl oluyor da, “Allah gaybı kimseye bildirmez.” diyorsunuz? Ya hu siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? Rum suresinin mezkur ayetlerini bilmiyor musunuz? Allah’ın gaybtan haber verdiğini görmüyor musunuz? “Yok, bu gaybtan haber vermek değildir.” diyorsanız, o halde bize söyleyin, bu neyden haber vermektir?

Sevgili kardeşlerim, dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste, meselemize dair Yedinci Yedinci Delili işleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah’a emanet olun…

(176 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir