a
Ana SayfaGiyim, Kullanma ve Süs Eşyası6. Altın veya gümüş olan kap kacaktan yemek ve içmek caiz midir?

6. Altın veya gümüş olan kap kacaktan yemek ve içmek caiz midir?

Kap kacakta, yazma ve ev eşyalarındaki süs araçlarında ve bunlar gibi şeylerde gümüşün ve altının kullanılması erkekler ve kadınlar için mezhep imamlarının ittifakı ile haramdır.

Buna göre, altın ve gümüş kaplarda yemek, içmek, yağ sürünmek, sürme çekmek, hoş koku ve abdest almak caiz değildir.

Yine evleri ve oturma yerlerini altın ya da gümüşle süslemek de caiz değildir. Çünkü Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

— Altın ve gümüş kaplardan içmeyiniz, altın ve gümüş tabaklarda yemeyiniz. Çünkü bunlar bu dünya hayatında onların (müşriklerin), ahirette ise sizindir. (Bu hadisi Buhâri ve Müslim, Huzeyfe b. el-Yeman’dan rivayet etmiştir. Sübülü’s-Selam, I, 29)

Bir başka hadis-i şerif de şöyledir:

— Gümüş kaptan su içen kimse karnına cehennem ateşi dolduruyor demektir. (Buhâri ve Müslim, Ümmü Seleme’den rivayet etmiştir. Nasbu’r-Râye, IV, 220; Sübülü’s- Selam, I, 30)

Hanefilerin hilafına olarak Şafiîler ve Hanbeliler altın ve gümüş kap edinmeyi de haram görmektedirler. Çünkü bu kaptan edinmek kişiyi kullanmaya iter. Mutlak olarak kullanılması haram olan şeyin kullanılacak şekilde edinilmesi de haram olur.

Şafiî mezhebine göre, ticaret maksadıyla da olsa bunları edinmek haramdır.

Allahu Teâlâ bizleri dünyanın bu fâni süslerine gönül bağlamaktan muhafaza etsin!

(Vehbe Zuhaylî, IV, 351)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin