6. Ayetler Peygamberimize uyanıkken vahyedilmiştir.

Miraç konusunun Altıncı dersindeyiz. Bu dersimizde, Miracın bedenle olduğunun, Altıncı delilini işleyeceğiz. Altıncı delilimiz şu:

Miraç gecesinde Efendimiz (asm)’a, Bakara suresinin son ayetleri vahyedilmiştir. Bu konuda İbni Mesud Hazretleri şöyle der:

 “Resulullah (asm)’a miraçta üç şey verilmiştir. Bunlar: Beş vakit namaz, Bakara suresinin son ayetleri ve ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların büyük günahlarının affedileceğidir.” (Müslim, İman 76; Nesai, Salât 1; Buhari, Salât, 1; Müsned, 1, 422; Müslim, İman 74)

Kur’an ayetlerinin tamamı, Efendimiz (asm)’a uyanıkken vahyedilmiş; asla rüyada vahyedilmemiştir. Evet, peygamberlerin rüyaları da vahiydir. Ancak bunlar, Kur’an ayeti gibi değildir.

İşte Bakara suresinin son ayetlerinin, miraçta vahyedilmesi ispat eder ki, miraç uykuda gerçekleşen bir hadise değildir. Uykuda olsaydı, ayetler vahyedilmezdi. Ayetlerin vahyi, miracın uykuda olmadığına ve bunun bir rüya olmadığına delildir. Bu da ispat eder ki, bu seyahat uyanıkken, beden ve ruh birlikteliğiyle olmuştur.

Delilin izahı kolay olunca, ders de kısa oldu. Altıncı delili burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde, meselemizin Yedinci delilini işleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah’a emanet olun.

(18 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir