6. Hz. Musa’nın annesinin kerameti

Kerametin hak olduğuna dair eserimizin Altıncı Dersindeyiz. Bu dersimizde, Kasas suresinin 7. ayetini tahlil edeceğiz. Bu ayet-i kerimede şöyle buyurulur:

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ Musa’nın annesine onu emzir diye vahyettik.  فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ  Onun aleyhinde bir korku hissettiğinde de  فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ onu denize bırakıver.

Bu ayetin açık beyanıyla, Hz. Musa’nın annesi, evladını bir sandık içinde denize bırakıyor. Firavun’un ailesi, Hz. Musa’yı buluyor ve evlat ediniyor. Kıssanın detayını tefsir kitaplarına havale ediyoruz.

Şimdi bu hadise üzerinde biraz tahlil yapalım:

Birinci sorumuz şu: Bir anneye, “Evladını denize bırak.” diye ilham edilmesinin örfte emsali var mıdır? Yine bir annenin evladını denize bırakmasının ve o evladın sağ salim kurtulmasının benzeri var mıdır? Siz böyle bir hadise gördünüz mü veya duydunuz mu? Herhalde görmemiş, ve duymamışsınızdır. O halde bu hadise, örfte emsali olan bir hadise değildir.

İkinci sorumuz şu:  Madem örfte emsali yok, o halde buna mucize diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü mucizeler peygamberlere hastır. Hz. Musa’nın annesi ise peygamber değildir.

Üçüncü sorumuz şu: Bu olaya mucize diyemiyorsak ne diyeceğiz? Adını koymamız lazım. Örfte emsali olan bir şey değil. Mucize de değil. Peki öyleyse adı ne? Biz “Hz. Musa’nın annesine ikram edilen bir keramettir.” diyoruz. Hadi kerameti kabul etmeyenler, bu hadiseye bir isim bulsunlar.

Eğer şöyle derlerse: Bu keramet olmaz, çünkü Hz. Musa’yı denizden kurtaran Allah’tır; Hz. Musa’nın annesi değildir.

Buna cevaben deriz ki: İyi de biz, “Kerameti insan yaratır.” demiyoruz ki. Birinci Dersimizde şöyle demiştik:

Kerameti yaratan Allah’tır. Velinin bu yaratmada hiçbir müdahalesi yoktur. Allah’tan başkası, zerre miskal fiile fail olamaz. Keramet, kulun makbuliyetine işaret olsun diye, Allah tarafından yaratılan olağanüstü hadisedir. Bazen velinin duası hürmetine yaratılır. Bazen de veli istemeden, hatta farkında olmadan Allah tarafından ona ihsan edilir.

Biz kerameti böyle tarif ettik. Hz. Musa’nın annesine ilham edilmesi ve Hz. Musa’nın denizden sağ salim kurtulması bir keramettir. Elbette Hz. Musa’nın annesine ilham eden Allah’tır. Hz. Musa’yı kurtaran da Allah’tır. Bu hadise, Allah’ın kudretiyle vuku bulmuştur. Lakin Allah’ın kudretiyle vuku bulması, bu hadiseyi keramet olmaktan çıkarmaz. Bu hadise, olağanüstü bir hadisedir. Veli bir zatın elinde zuhur eden olağanüstü hadiseye de keramet denir.

Kardeşlerim, dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki derste, meselimizin Altıncı Delilini işleyeceğiz. O derste buluşuncaya kadar Allah’a emanet olun…

(732 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir