a
Ana SayfaMescidlere Ait Hükümler6. Mescitte uyumak caiz midir?

6. Mescitte uyumak caiz midir?

Mescitte uyuma konusunda fakihler ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda mezheplerin görüşleri şu şekildedir:

Hanefi mezhebine göre, yabancı ve yolcu olanların mescitte uyuması caizdir. Yine itikâfta bulunan kimseler de mescitte uyuyabilir. Bunların dışındaki kimselerin mescitte uyuması ise mekruhtur.

Şafiî mezhebine göre, mescitte uyumakta herhangi bir kerahet yoktur. Şafiîler bu konuda şöyle der: İbni Ömer Hazretleri -Buhâri ve Müslim’de belirtildiğine göre- mescitte uyumuştur. Ayrıca Ashab-ı Suffa da mescitte uyurlardı. Yine Hz. Ali, Safvan b. Ümeyye ve diğer Ashab-ı Kiram da mescitte uyumuşlardır. Bu da mescitte uyumanın caiz olduğunu göstermektedir.

İmam Malik Hazretleri ise şöyle der: Yabancılar için mescitte uyumanın mahzuru yoktur. Ancak mukim olanların uyuyabilecekleri görüşünde değilim.

Ahmed İbni Hanbel Hazretleri de şöyle der: Seferî ve buna benzer bir kimsenin uyumasında mahzur yoktur. Eğer orayı geceyi geçirmek veya öğle uykusunu uyumak için bir yer edinirse caiz olmaz

Böyle ihtilaflı meselelerde kişiye düşen, -bir zaruret olmadıkça- kendi mezhebinin fetvasıyla amel etmektir. Zaruret hâlinde ise diğer bir mezhep taklit edilebilir.

(Vehbe Zuhaylî, I, 295)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin