a
Ana SayfaCenaze6. Ölünün yanında Kur’an okunur mu?

6. Ölünün yanında Kur’an okunur mu?

Bir kısım âlimlere göre, yıkanmadıkça ölünün yanında Kur’an okunmaz. Yıkanmayan bir ölünün yanında Kur’an okumak mekruhtur. Bu durumda, başka bir odada Kur’an okunabilir.

Diğer bir kısım âlimlere göre ise ölünün yanında Kur’an okumakta bir beis yoktur.

İhtilafın sebebi şudur:

Kişi öldüğünde pis olur ancak yıkanmakla temizlenir. Bir kısım âlimlere göre, bu pislik necaset pisliğidir. Onlara göre, insan kanlı canlılardandır. Kanlı canlılar öldüğünde nasıl pis oluyorsa insan da öylece pis olur. Pisliğin yanında ise Kur’an okumak mekruhtur.

Diğer bir kısım âlimlere göre ise insanın pisliği necaset pisliği olmayıp, hades pisliğidir. Yani insan abdestsizlik sebebiyle pistir. İnsan öldüğü zaman abdesti bozulur. Bu âlimler der ki:

— İnsan mükerrem bir varlıktır. Ölüm ile pis olmaz ve diğer kanlı canlılara kıyas edilmez. İnsanın pisliği necaset pisliği değil, abdestsizlik sebebiyle hades pisliğidir. Abdestsiz insanın yanından Kur’an okumak ise caizdir. Dolayısıyla ölünün yanında da -yıkanmamış olsa bile- Kur’an okunabilir.

İbni Âbidin Hazretleri bu meselede şöyle der:

— İnsanın öldüğü zaman necaseten pislendiğini kabul etsek bile, yanında Kur’an okunmamasını üstünün örtülmediği zamanla kayıtlamak gerekir. Çünkü bir pisliğin üstü örtüldükten sonra orada Kur’an okumak hatta o pisliğin örtüldüğü örtünün üzerinde namaz kılmak caizdir. Dolayısıyla insan öldüğünde necis olsa bile üstü örtüldüğü taktirde yanında Kur’an okunabilir.

(el-Fetâvâ’l-Hindiyye, I, 173; Reddü’l-Muhtar, III, 83-84)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin