a
Ana SayfaZekât61. Devlete verilen vergi zekât yerine geçer mi?

61. Devlete verilen vergi zekât yerine geçer mi?

Devlete verilen vergi kesinlikle zekât yerine geçmez. Zira zekât ile vergi arasında birçok fark vardır. Bu farkların bir kısmı şunlardır:

1. Zekât bir Müslüman’a, Allah’a olan şükür borcunu ödemesi ve Allah’a yaklaşması için farz kılınmış bir ibadettir. Vergi ise ibadet manasını taşımayan, tamamen mali bir vecibedir.

2. Zekâtta niyet etmek şarttır. Vergide ise niyet gerekmez. Bu fark, zekât ve verginin farklı şeyler olduğuna delildir.

3. Zekât Allah’ın emrettiği ve şer’an belirlenmiş bir haktır. Vergi ise böyle değildir. Vergi yönetimin takdirine kalmış bir vecibedir.

4. Zekât devamlı ve sabit bir haktır. Vergi ise ihtiyaçlara göre belirlenmiş, belli vakitlerde verilen bir yükümlülüktür.

5. Zekâtın harcanacağı yerler sekiz sınıftır. Bu sekiz sınıf Tevbe suresinde bildirilen şu sınıflardır: Fakirler, miskinler, zekât işinde çalışanlar, köleler, kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolcular.

Zekât bu sekiz sınıftan başkasına verilemez. Vergi ise devletin genel harcamalarını karşılamak için tahsil edilen bir maldır.

6. Zekâtın ruhani, dünyevi, uhrevi ve insani olarak birçok hedefleri vardır. Vergide ise bu hedeflerin birçoğu yoktur.

Netice: Bir Müslüman verdiği vergiyi zekâtına sayamaz. Zekâtını ayrıca vermelidir.

(İbni Âbidin, II, 39; Vehbe Zuhaylî, III, 379)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin