a
Ana SayfaZekât62. Zekât niyetiyle verilmeyen bir mal sonradan zekâta dâhil edilir mi?

62. Zekât niyetiyle verilmeyen bir mal sonradan zekâta dâhil edilir mi?

Bir mal fakire zekât kastı ile verilmez ve daha sonra zekâta sayılmak istenirse bakılır:

Eğer mal fakirin elinde bulunuyorsa, fakir malı harcamamış ve elinden çıkarmamışsa, zekâta niyet edilmesi yeterlidir. Bu durumda, verilen mal zekât yerine geçer. Eğer mal fakirin elinden çıkmış ise zekâta niyet edilmesi yeterli değildir.

Demek, böyle bir durumda, malın fakirin elinde olup olmamasına bakılıyor. Elinde ise zekâta niyet edilerek zekât sayılıyor, elinde değil ise artık zekât sayılamıyor.

Yine bir kimse bir adamın malından, onun izni olmadan onun adına zekât verse; mal sahibi de daha sonra buna rıza gösterse, bu durumda bakılır:

Eğer mal sahibinin rıza gösterdiği anda o mal fakirin yanında mevcut bulunuyorsa bu zekât sahih olur, değilse olmaz.

(el-Fetâvâ’l-Hindiyye, I, 171; Ömer Nasuhi Bilmen, 342, 11/2)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin