a
Ana SayfaNamaz64. Kadın erkeğin namazını hangi hâllerde bozar?

64. Kadın erkeğin namazını hangi hâllerde bozar?

Cemaat ile namaz kılarken imamın arkasında önce erkekler, sonra erkek çocuklar, sonra kadınlar saf bağlar. Bu sırayı erkekler ile erkek çocuklar arasında gözetmek sünnettir. Erkekler ile kadınlar arasında gözetmek ise farzdır.

Bunun için bir kadın veya buluğ çağına yakın bir kız, bir erkeğin önünde veya tam hizasında aynı namazı cemaatle kılacak olursa erkeğin namazı bozulur. Böyle aynı hizada bulunmakla namazın bozulması için on şart vardır:

1. İmam olan zat kadınlar için imamete niyet etmelidir. Çünkü böyle bir niyet bulunmazsa kadınların imama uymaları sahih olmaz. İmama uymamış oldukları için de erkeklerle aynı hizada bulunmaları erkeklerin namazını bozmaz.

2. Erkeğin önünde veya tam bitişiğinde namaz kılan kadın -ister mahrem olsun ister olmasın- buluğ çağına ermiş veya buna yakın olmalıdır.

3. Kadın veya kız namazın ne olduğunu bilmelidir. Namazın ne olduğunu bilmeyip rastgele cemaate uyan deli bir kadının aynı hizada bulunması erkeğin namazını bozmaz.

4. Bir hizada bulunma kıyam ve rükû gibi bir rükün miktarı devam etmelidir.

5. Bir hizada bulunma rükû ve secde ile kılınan bir namazda olmalıdır. Buna göre, cenaze namazında kadın ve erkek yan yana gelse erkeğin namazı bozulmaz. Ancak böyle yan yana namaz kılmak İslam’ın ruhuna uygun olmayan bir harekettir.

6. Erkek ve kadın başlangıç tekbirleri bakımından ortak olmalıdır. Kadın ya hizasında bulunduğu erkeğin iftitah tekbirine kendi iftitah tekbirini bağlayarak ona uymalı veya bu erkek ile beraber iftitah tekbirlerini üçüncü bir şahsın tekbirine bağlamış bulunmalıdır. Buna göre, aynı namazı erkek ile kadın yan yana durarak tek başlarına kılsalar yahut yalnız biri imama uyup diğeri tek başına kılacak olsa erkeğin namazı bozulmaz.

7. Namaz erkek ile kadın arasında yerine getirilme bakımından müşterek olmalıdır. Şöyle ki: Kadın ya kendisi ile aynı hizada bulunduğu erkeğe veya her ikisi diğer bir erkeğe uymuş olmalı ve aynı namazı beraber kılmış olmalılar. Buna göre, erkek ile kadın bir veya birkaç rekât kılındıktan sonra imama uyup da imamın selamından sonra kalkarak kaçırılan rekâtları kılarken yan yana gelseler, bununla erkeğin namaz bozulmaz. İmamın selamından sonra namaza devam edene “mesbuk” denir. Mesbuk kendi başına kıldığı rekâtlarda yalnız başına namaz kılan kimse gibidir.

8. Erkek ile kadının yerleri bir olmalıdır. Bunu göre, erkek veya kadından biri mescidin zemininde, diğeri de en az bir adam boyu yükseklikte olan bir yerde durarak aynı hizada cemaatle namaz kılsalar, bu hâl erkeğin namazını bozmaz.

9. Erkek ile kadının yönleri bir olmalıdır. Buna göre, kadın ve erkek Kâbe’nin içerisinde her biri başka bir yöne dönerek cemaatle namaz kılsalar erkeğin namazı bozulmaz.

10. Erkek ile kadın arasında bir engel bulunmamalıdır. Aralarında direk gibi bir şey veya bir insan sığacak kadar açıklık bulunursa erkeğin namazı bozulmaz.

Bu on şart bir araya gelirse erkeğin namazı bozulur. Şöyle ki:

– Aynı imama uyan kadınlar erkeklerin önünde bir saf tutsalar bütün erkeklerin namazı bozulur.

– Erkeklerin arasında üç kadın bulunsa, bunların hem sağ hem sol yanlarındaki birer erkeğin ve arka taraflarındaki her saftan üç erkeğin namazı bozulmuş olur.

– Erkekler arasındaki kadınlar iki kişi olursa, yanlarındaki birer erkek ile yalnız bunların arkasında bulunan saftaki iki erkeğin namazı bozulur. Daha geride olanların namazına bir şey olmaz.

– Aradaki kadın bir tane olursa, sağ ve sol yanındaki birer erkek ile arka tarafındaki saftan bir erkeğin namazı bozulur, diğerlerinin namazı bozulmaz.

(Tebyînil’l-Hakâik, 137 vd.; Fethu’l-Kadir, l, 257 vd.; ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 514, 535-537; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 136, Madde 187)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin