a
Ana SayfaZekât66. Zekâtı başka bir beldeye göndermek caiz midir?

66. Zekâtı başka bir beldeye göndermek caiz midir?

Hanefi mezhebine göre, şu şartlar dâhilinde zekâtın başka beldeye gönderilmesi caizdir:

1. Zekât ihtiyaç sahibi akrabaların bulunduğu bir beldeye gönderilirse,

2. Bulunduğu beldedeki fakirlere kıyasla daha muhtaç olan insanların olduğu bir beldeye gönderilirse,

3. Başka bir beldeye gönderme takvaya daha uygun ve Müslümanlara daha faydalı olacaksa,

4. Dârülharpten dârülislama gönderilirse,

5. İlim talebelerinin veya zâhid insanların bulunduğu yere gönderilirse,

6. Eğer zekâtı yılı tamamlamadan peşin olarak ödeyecekse, bu hâllerde başka bir beldeye gönderilmesi mekruh değildir. Aksi takdirde mekruhtur.

Şafiî mezhebinde ise zekâtın başka bir beldeye gönderilmesi yasaktır. Çünkü malın zekâtına o beldenin fakirleri hak kazanmıştır.

(Vehbe Zuhaylî, III, 377)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin