a
Ana SayfaZekât67. Zekât farz olduktan sonra mal yok olsa zekât gerekir mi?

67. Zekât farz olduktan sonra mal yok olsa zekât gerekir mi?

Zekât zimmete değil, malın kendisine bağlı kalır. Bunun için, bir mal, zekâtını vermek icap ettikten sonra helak olsa zekâtı düşer.

Ayrıca zekât kudret-i müyessire ile farz olmuştur. Kudret-i müyessire zekâtı ödeyinceye kadar zenginlik durumunun devam etmesidir. Dolayısıyla zekât mahalli olan malın yok olması sebebiyle farz olan zekât düşer. İster daha önce ödeme imkanı bulunmuş olsun ister olmasın hüküm değişmez.

Yine şeriat zekâtın farz olmasını, zenginlik durumunun zekâtı ödeme vaktine kadar devam etmesi şartına bağlamıştır. Bu durumda ise zenginlik durumu zekâtı ödeme vaktine kadar devam etmemiştir. Bu sebeple de zekât düşmüştür.

Buraya kadar anlattıklarımız malın çalınma, kaybolma ve gasp edilme gibi istem dışı helak olması durumuna aittir. Eğer kişi malını kendisi harcar ve tüketirse, bu durumda zekât borcu düşmez.

Yine malın kendisi değil de zekât için ayrılmış olan kısmı helak olsa ya da başkasına bağışlanmak veya onunla ev alınmak suretiyle mal harcansa zekât düşmez. Malın zekâtını ayrıca ödemek gerekir.

Malın kendiliğinden helak olmasıyla harcanıp tüketilmesi arasındaki farka dikkat edelim!

(Fethu’l-Kadir, l, 514- 516; ed-Dürrü’l-Muhtar, II, 28; el-Bedâyi, II, 15)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin