7. Allah “Baki” sıfatını mahlukuna vermez mi?

Eserimizin bu Yedinci Dersinde, Mehmet Okuyan’ın şu sözüne cevap vereceğiz. Mehmet Okuyan diyor ki:

Baki olan Allah’tır. Allah Baki sıfatını mahlukuna vermez. Bu durumda cehennem ehlinin baki olmaması gerekir.

İşte Mehmet Okuyan böyle diyor. Allah Baki sıfatına kimseye vermezmiş; bundan dolayı da cehennemin sonu olması lazımmış. Ben şimdi Mehmet Okuyan’a soruyorum:

Bu mantıkla yola çıktığında, cennetin de sonu olması lazım. Öyle ya, eğer Allah, “Baki” sıfatını mahlukuna vermezse, cennet ehline de vermeyecektir. Bu durumda da başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere, bütün peygamberlerin, bütün evliyaların ve bütün Allah dostlarının yok olması; hatta cennetin de yok edilmesi lazım. Acaba Mehmet Okuyan buna mı inanıyor?

Yok, buna inanmıyorsa, o zaman soruyoruz:

– Cennet ehli baki olabiliyor da cehennem ehli niçin baki olamıyor?

Meseleyi biraz daha ilmi izah edelim:

Allah’ın sıfatları zatîdir. Yani zatı ile kaim olup, başkasının vermesiyle değildir. Bizlerin sıfatları ise zatî değil, ârızîdir. Yani bütün sıfatlarımız, Allah’ın ihsanı ve ikramı olup, bize sonradan takılmıştır. Allah’ın bir sıfatı bir mahlukunda  gözüktüğünde, o mahluk o sıfatta Allah’ın ortağı değil, aynası olur. O ismin tecelligâhı olur.

Mesela: Allah Hayy’dır, yani hayat sahibidir. Biz de hayat sahibiyiz. Ancak Allah’ın Hayy sıfatı zatî iken, bizimkisi ârizidir. Yani biz bu sıfata, Allah’ın vermesiyle sahip olmuşuz. Bu durumda bizler, Hayy sıfatında Allah’ın ortakları değil; aynalarıyız, bu ismin tecelligâhıyız.

Yine bizlerin cüzi ilmi, işitmesi ve görmesi var. Bu sıfatlar Allah’ın Alim, Semi, Basir sıfatlarının tecellisi olup, bizler bu sıfatlara ayna olmaktayız.

Zengin bir kişi, Allah’ın Ganiyy ismine aynadır. Bir doktor, Allah’ın Şafi ismine aynadır. Güzel, Allah’ın Cemil ismine; kuvvetli, Allah’ın Kaviyy ismine aynadır. Ama hiçbiri, Allah’ın ortağı değildir. Ayna olmak farklıdır, ortak olmak farklıdır.

Aynı şey Baki ismi için de geçerlidir. Hem cennet ehli, hem de cehennem ehli Allah’ın Baki ismine aynadır. Allah’ın bekası zatî iken, diğerlerini bekası, Allah’ın onları daimi kılmasıyladır.

Şimdi şunu sormak istiyorum:

Allah Teala, bütün isim ve sıfatlarıyla mahlukatında tecelli ederken, Baki ismiyle neden tecelli etmesin? Yani bizler ve şu mahluklar, Allah’ın bin bir ismine ayna olurken ve bu caiz olurken, Baki ismine ayna olmamız niçin caiz olmasın?

Eğer Baki ismi ayna kabul etmezse, o zaman sadece cennet ehli ve cehennem ehli değil, meleklerin de yok olması lazım.

Şimdi Mehmet Okuyan’a soruyorum:

– Sana göre Melekler de mi yok olacak?

Kardeşlerim, bazı sözler vardır, aslında tahlile bile değmez. İşte Mehmet Okuyan’ın mezkur sözü, böyle tahlile değmeyen bir söz. Lakin belki bu sözüyle yaralananlar vardır diye, meseleyi bu kadar izah ettik. Dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah’a emanet olun.

(216 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir