7. Allah’ın Hz. Nuh’a gaybı bildirmesi

Allah’ın gaybı bildirmesi konusunun Yedinci dersindeyiz. Meselemizi hatırlatarak dersimize başlayalım:

Bir kısım sözde alimler, Allah’ın dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” demektedirler… Evet, “Gaybı Allah’tan başkası bilmez.” sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır:

  1. Gaybın tamamını Allah’tan başkası bilmez.
  2. Gaybın küçük bir meselesini dahi kişi kendi başına bilemez. Ancak Allah’ın ona bildirmesiyle bilir, manasındadır.

Yine Peygamberimiz (asm)’ın “Ben gaybı bilmem.” sözü, “Gaybın tamamını bilmem. Küçük bir meselesini dahi Allah bildirmeden bilmem.” manasındadır. Yoksa “Allah bana gaybı bildirmez.” manasında değildir. Allah gaybtan dilediği kısmı, dilediği kuluna vahiyle veya ilhamla bildirebilir.

Daha önceki derslerimizde bu meselenin 6 delilini işlemiştik. Bu dersimizde Yedinci Delili işlicez. Yedinci Delilimiz, Hud suresinin 36 ve 37. ayetleridir. Bu ayetlerde Allah Teala şöyle buyurmuş:

“Nuh’a vahyolundu ki: Senin kavminden -daha önce iman etmiş olanlar müstesna- artık kimse asla iman etmeyecektir. Zalimler hakkında benimle konuşma, onlar suda boğulacaklardır.”

Şimdi mezkur ayet-i kerimenin, meselemize bakan cihetini tahlil edelim:

Allah Teala Hz. Nuh’a, kavminden daha önce iman edenler müstesna, diğerlerinin iman etmeyeceğini ve onların suda boğulacağını haber vermiştir. Bu sebeple de Hz. Nuh’un onlar için dua etmesini yasaklamış ve bir gemi yapmasını emretmiştir. Hz. Nuh bu gemiyi bir rivayete göre dört yılda tamamlamıştır. Ve Allah’ın haber verdiği gibi, bu zaman diliminde O’nun kavminden hiç kimse iman etmemiş ve neticede hepsi suda boğulmuşlardır…

Şimdi, “Allah gaybı kimseye bildirmez.” diyen Abdülaziz Bayındır’a, Mustafa İslamoğlu’na ve Mehmet Okuyan’a şu soruları soralım:

  1. Hz. Nuh için, kavminin iman etmeyip suda boğulacağı gayb mıdır, değil midir? Herhalde dört yıl sonra vukua gelecek bir haber gaybtır.
  2. Allah bu gaybı Hz. Nuh’a haber vermiş midir, vermemiş midir? Ayetin açık beyanıyla haber vermiş, hatta onlar hakkında dua etmesini de yasaklamıştır.
  3. Sizler, Kur’an’ın gaybtan verdiği bu haberi gördükten sonra, nasıl oluyor da “Allah gaybı kimseye bildirmez.” diyorsunuz? İşte Allah gaybı Hz. Nuh’a bildirmiş!..

Kardeşlerim, Hz. Nuh’a, kavminin iman etmeyeceğini ve suda boğulacağını bildirmek, gaybı bildirmek değil midir? Bu mesele Hz. Nuh’a göre gayb değil midir? Ayetin apaçık ifadesiyle, Allah Teala Hz. Nuh’a gaybı bildirirken, bunlara ne olmuş da “Allah gaybı kimseye bildirmez.” diyorlar; hem sapıtıyorlar, hem de saptırıyorlar.

Dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste, meselemize dair Sekizinci Delili işleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah’a emanet olun…

(220 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir