a
Ana SayfaHac7. Haram mal ile haccetmek caiz midir?

7. Haram mal ile haccetmek caiz midir?

Haram mal ile haccetmek haramdır. Bununla birlikte, Hanefi, Şafiî ve Maliki mezheplerine göre, kişi haram para ile haccederse sahihtir. Yaptığı bu hac geçerli kabul edilir ve üzerindeki hac farzı düşmüş olur.

Haram para ile hacceden kişi bir isyan içindedir. Ancak onun bu hâli, haccının sıhhatine engel teşkil etmemektedir. Haccı kabuldür, kendisi ise günahkârdır.

Hanbeli mezhebine göre ise bu durumda hac geçerli olmaz. Bu kişinin helal parayla tekrar haccetmesi gerekir.

İmam-ı Gazâlî Hazretleri, parasına haram karışmış olanlara şu tavsiyede bulunuyor:

— Haram ya da şüpheli malla hacca giden kişi hiç olmazsa yiyeceğinin helalden olmasına çaba göstersin. Bunu bütün hac süresi boyunca yapamazsa, ihrama girdiği andan çıkacağı vakte kadar yapmaya çalışsın. Bunu da başaramazsa, arefe günü için yapmaya çalışın. Bunu da yapamazsa, böyle bir malla haccetmek zorunda kaldığı için her an korku, üzüntü ve pişmanlık duysun. Umulur ki rahmet nazarları Arafat’ta ona da çevrilir.

(Vehbe Zuhayî, III, 409; Hüseyin el-Mekkî, İrşâdü’s-Sârî, 3)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin