a
Ana SayfaAdak7. Kişi “Nezrim olsun.” dese ancak nezrettiği şeyi belirtmese ne olur?

7. Kişi “Nezrim olsun.” dese ancak nezrettiği şeyi belirtmese ne olur?

“Nezrim olsun.” deyip de neyi nezrettiğini belirtmeyen kimse şöyle amel eder:

– Eğer “Allah için üzerime bir nezir borç olsun.” dediğinde yemek yedirmeyi kastetmiş ancak sayısını belirtmemişse on fakiri doyurması gerekir.

– Eğer “Allah için üzerime sadaka vermek borç olsun.” demişse yaklaşık 1.5 kg buğday vermesi gerekir.

– Eğer “Allah için oruç tutmak üzerime borç olsun.” demişse ittifakla bir gün oruç tutması gerekir.

– Sayısına niyet etmeksizin “Birçok günler oruç tutayım.” demişse, İmam-ı Azam Hazretlerine göre on gün, İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise yedi gün oruç tutması gerekir.

– Eğer “Allah için namaz kılmak üzerime borç olsun.” demişse ittifakla iki rekât namaz kılması gerekir.

Bu şekillerdeki hükmün sebebi şudur: Yapılan nezirde miktardan söz edilmediği için şeriatta varit olan asgari miktar nazar-ı itibara alınır. Çünkü nezir böyle bir durumda emr-i İlahî ile gelen şeylere göre değerlendirilir.

Şunu da hatırlatalım: Eğer adakta bulunan kişinin herhangi bir niyeti yoksa, mesela “Nezrim olsun.” demiş ancak neyi nezrettiğini düşünmemişse, bu durumda yemin kefareti vermesi gerekir. Bu kefaret -eğer nezir şartsız ve mutlak olarak yapılmışsa- hemen yerine getirilmelidir. Eğer nezir bir şarta bağlı olarak yapılmışsa şartın tahakkuku durumunda bir yemin kefareti vacip olur.

(Vehbe Zuhaylî, IV, 298)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin