a
Ana SayfaZekât7. Malıyla birlikte borcu da olan kişinin zekât vermesi gerekir mi?

7. Malıyla birlikte borcu da olan kişinin zekât vermesi gerekir mi?

Bir kimsenin nisaptan fazla malı olduğu hâlde bir miktar da borcu bulunsa bakılır:

Eğer mevcut malından borcu çıkarıldıktan sonra elinde nisap miktarından fazla bir mal kalırsa, bu kalan malın zekâtı verilir. Eğer nisap miktarından daha az bir şey kalırsa bunun zekâtı verilmez.

Mesela bir kimsenin yüz bin lira nakdi veya bu kıymette ticari malı olsa, bunun yanında da yirmi bin lira borcu olsa, bu kişi seksen bin liranın zekâtı olarak iki bin lira öder. Eğer borcu doksan bin lira olursa, kalan on bin lira nisap miktarından az olduğu için buna zekât gerekmez.

Borçlar toplanırken:

– İnsanlardan alınan borçlar,

– Mal alımıyla gerçekleşen borçlar,

– Kocanın eşine olan mehir borcu,

– Önceki yıllardan kalan zekât borçları,

– Kefillik borçları,

– Karşılıklı rıza ile yüklenilen borçlar birbirine ilave edilir.

Kullar tarafından istenmeyen adak, kefaret ve hac gibi borçlar ise zekâtın hesaplanmasında hesaba katılmazlar.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, II, 6; Vehbe Zuhaylî, III, 262; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 345, Madde 19-20)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin