a
Ana SayfaAdak18. “Şurada iki rekât namaz kılmak nezrim olsun.” dese başka yerde kılabilir mi?

18. “Şurada iki rekât namaz kılmak nezrim olsun.” dese başka yerde kılabilir mi?

Kişi bir mekân ile kayıtlı adakta bulunsa, mesela “Falan yerde iki rekât namaz kılmak üzerime vacip olsun.” dese, İmam-ı Azam Hazretleri ve İmameyn’e göre, bu namazı belirttiği mekânın dışında başka bir yerde eda etmesi caizdir. Çünkü nezirden maksat Allahu Teâlâ’ya yakınlaşmaktır ve nezir bizzat o mekân dolayısıyla ibadet manası kazanmış değildir.

Buna göre, bir kimse Mescid-i Haram’da iki rekât namaz kılmayı nezretse ve bu iki rekât namazı başka bir yerde kılsa, bu, onun için yeterlidir.

(Vehbe Zuhaylî, IV, 302)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin