a
Ana SayfaKurban7. Yolcuya kurban kesmek vacip midir?

7. Yolcuya kurban kesmek vacip midir?

Kurbanın vacip olma şartlarından biri de mukim olmaktır. Mukim olmayana yani seferîye kurban kesmek vacip değildir.

Bununla birlikte, seferî olan kimse eğer kurban keserse kurbanı sahih olup sevabına nail olur. Buradaki fetva “Seferî kurban kesemez.” şeklinde değil, “Kurban kesmeyebilir.” şeklindedir. Bu farkı iyi kavramak gerekir!

Seferî olan kişi eğer kurban kesmek isterse, bu kurbanı ikamet ettiği memlekette kesebileceği gibi, gittiği yerde de kesebilir. Ya da dilerse vekâlet yoluyla bir başka yerde kestirebilir.

Eğer seferî iken kestirir ve daha sonra kurban kesme günlerinde memleketine dönerse, bu durumda, tekrar kurban kesmesine gerek yoktur.

Eğer kişinin seferîliği kurban kesme günleri içinde biter ve memleketine dönerse kurban kesmesi gerekir.

(Tekmiletü Fethi’l-Kadir, VIII, 71; Tebyînü’l-Hakâik, VI, 3; ed-Dürrü’l-Muhtar, V, 222; Kâsânî, Bedâi, V, 63)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin