a
Ana SayfaZekât75. Öşür toprağı nedir?

75. Öşür toprağı nedir?

Öşür toprağı: Öşrün verilmesi gerekli olan topraklardır. Bu toprakların ürünlerinden onda bir veya yirmide bir nispetinde öşür alınır.

Öşür: Toprak ürünlerinden tahsil edilen zekâtın adıdır.

Şu topraklar öşür topraklardır:

1. Fethedilen bir memleketin halkı kendi rızaları ile Müslüman olur ve ellerindeki araziler onların mülkiyetine geçirilirse, bu topraklar öşür toprağı kabul edilir.

2. Bir memleket kuvvet gücü ile fethedilip arazileri Müslüman gaziler arasında ganimet olarak taksim edilirse, bu topraklar öşür toprağı kabul edilir.

3. Müslümanlarının imamının müsaadesi ile Müslüman’ın ihya ettiği toprak yine öşür toprağı kabul edilir.

4. Müslüman bir tarla edinir ve bu tarlayı öşür suyu ile sularsa, bu toprak öşür toprağı kabul edilir. Eğer tarla haraç suyu ile sulanırsa haraç toprağı kabul edilir.

Bu topraklardan onda bir veya yirmide bir oranında öşür verilir. Bu meseledeki detayı “Zirai ürünlerin zekât miktarı ne kadardır?” başlığından okuyabilirsiniz.

(Vehbe Zuhaylî, III, 320; Ömer Nasuhi Bilmen, 358, Madde 65)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin