a
Ana SayfaZekât76. Haraç toprağı nedir?

76. Haraç toprağı nedir?

Haraç toprağı: Anlaşmayla veya zorla fethedilen ancak devletin ihsanı gereği toprakları gayrimüslim sahiplerine bırakılan topraklardır. Buna göre, şu topraklar haraç topraklarıdır.

1. Devlet zoru ile fethedilip ganimete hak kazananlar arasında bölüştürülmemiş topraklar.

2. Sahipleri ile anlaşma yapılarak mülkiyeti İslam devletine geçen ancak belli bir vergi ödeme karşılığında sahiplerinin ellerinde bırakılan topraklar.

3. İslam ordularından korktukları için topraklarını bırakıp kaçanların toprakları.

Bu çeşit topraklardan zekât gerekmez. Bu topraklardan “haraç” adıyla bir vergi alınır. Bu toprakların sahipleri sonradan Müslüman da olsa toprak haraç toprağı olma özelliğini korur, öşür toprağına dönmez. Yani sahipleri sonradan Müslüman da olsa bu topraklardan zekât vermesi gerekmez.

(Vehbe Zuhaylî, III, 321; Ömer Nasuhi Bilmen, 358, Madde 65)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin