a
Ana SayfaNamaz76. Mezhebi farklı olan imamın arkasında namaz kılmak caiz midir?

76. Mezhebi farklı olan imamın arkasında namaz kılmak caiz midir?

Mezhebi farklı olan bir imama uymak elbette caizdir. Hanefi bir kimse Şafiî olan bir imama ya da Şafiî bir kimse Hanbeli olan bir imama uyabilir.

Ancak bu hususta şöyle bir mesele vardır:

— Cemaatin namazının sahih olabilmesi için, imamın namazının kendi mezhebine göre mi sahih olması gerekir yoksa cemaatin mezhebine göre mi?

Mesela Şafiî mezhebinde kan abdesti bozmaz. Hanefi mezhebinde ise bozar. Hanefi birisi Şafiî bir imama uysa, imamın da abdestten sonra bir yere kanamış olsa, bu durumda Hanefi cemaatin namazı sahih olur mu olmaz mı?

Bu meselede ihtilaf vardır. Hanefi ve Şafiî mezhebine göre, cemaatin namazının sahih olması, imamın namazının cemaatin mezhebine göre sahih olması şartına bağlıdır. Mesela misalimizden yola çıkarsak:

Hanefi mezhebine mensup olan bir kişi, vücudundan kan aktıktan sonra tekrar abdest almayan Şafiî bir imamın arkasında namaz kılsa veya Şafiî mezhebine mensup bir kişi, bir kadının eline dokunan Hanefi bir imamın arkasında namaz kılsa, imama uyan kişinin namazı batıldır. Çünkü bu iki mezhebe göre, cemaatin namazının sahih olabilmesi için, imamın namazının cemaatin mezhebine göre sahih olması gerekir. Bu durumlarda ise imamın namazı cemaatin mezhebine göre sahih değildir. Dolayısıyla cemaatin namazı batıldır.

Maliki ve Hanbeli mezhebine göre ise namazın sıhhati için sadece imamın mezhebine itibar edilir. İmamın namazı kendi mezhebine göre sahih ise -cemaatin mezhebine göre sahih olmasa da- cemaatin namazı geçerlidir.

Mesela Maliki veya Hanbeli bir kişi, abdestte başının tamamını mesh etmeyen Hanefi veya Şafiî bir imama uysa namazı sahihtir. Çünkü Hanefi ve Şafiî mezhebine göre, başın tamamını meshetmek şart değildir. Maliki veya Hanbeli için bu bir şart olsa da imamın mezhebine göre şart olmadığından -yani imamın namazı kendi mezhebine göre geçerli olduğundan- cemaatin namazı da sahihtir.

Şunu da hatırlatalım: Bir Hanefi veya Şafiî farklı mezhepte olan imama uyacak olsa, imamın hâlini araştırmak zorunda değildir. Buradaki asıl vazife imama aittir. İmamlar farklı mezhep mensuplarının, arkalarında namaz kılabileceğini düşünmeli; abdest ve namazlarında buna dikkat etmelidir. Bilhassa ülkemizde Şafiî ve Hanefiler olduğu için, imamlar abdest ve namazda bu iki mezhebe dikkat etmelidir.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 526; el-Hadramiyye, 64; eş-Şerhu’s-Sağir, I, 444; el-Muğni, II, 190; Keşşâfu’l-Kınâ, I, 557, 563)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin