a
Ana SayfaZekât77. Memleket arazisi nedir?

77. Memleket arazisi nedir?

Memleket arazisi: Vaktiyle Müslümanlar tarafından fethedilip bir kimsenin mülkiyetine geçirilmeksizin bütün Müslümanların kullanımına bırakılmış olan topraklardır.

Bu topraklar bütün halk adına devlete ait olup kullanma hakkı tapu ile halka verilmiştir. Bunların mülkiyeti devlete ait olup sadece kullanma hakları belli kimselere aittir. Bu haklara sahip olanlar kiralayan hükmündedir. Devlete verecekleri belli bir ücret veya vergi kiralama bedeli hükmündedir. Bundan dolayı böyle bir arazinin ürününden öşür vermek gerekmez. Çünkü öşür ile haraç ya da öşür ile bu hükümde olan kiralama bedeli bir arazide toplanmaz.

(Ömer Nasuhi Bilmen, 358, Madde 65)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin