a
Ana SayfaCenaze8. Gıyabi cenaze namazı kılınır mı?

8. Gıyabi cenaze namazı kılınır mı?

Gıyabi cenaze namaz kılmak Hanefi ve Maliki mezhebine göre caiz değildir. Şafiî ve Hanbeli mezhebine göre ise caizdir.

Şafiî ve Hanbeliler Peygamberimiz (a.s.m.)’ın Habeş Kralı Necaşi’nin gıyabi cenaze namazını kılmasını delil gösterip şöyle derler:

— Eğer gıyabi cenaze namazı kılmak caiz olmasaydı Peygamberimiz (a.s.m.) Necaşi’nin cenaze namazını gıyabi olarak kılmazdı.

Hanefi ve Malikiler de şöyle der:

— Bu, Peygamberimize mahsus bir ameldir. Peygamberimizin bazı özel hâllerinin bulunması normaldir ve mümkündür. Hem Peygamberimizin diğer hadis-i şeriflerinde, cenaze namazının kılınabilmesi için ölünün hazır bulunması gerektiği bildirilmektedir. Bizler bu hadisleri esas alır ve buna göre hükmederiz.

Müslümanların gönlüne giren bazı kişilerin cenaze namazları ülkemizde gıyabi olarak kılınmaktadır. Bu gıyabi cenaze namazlarında Hanbeli ve Şafiî mezhebindeki fetvalar esas alınmaktadır ve bu caizdir. Herhalde Peygamberimiz (a.s.m.)’ın “Ümmetimin ihtilafı rahmettir.” hadisiyle kastettiği mana da budur.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 813; el-Kavânînü’l-Fıkhıyye, 94; eş-Şerhu’s-Sağir, I, 571; Muğni’l-Muhtac, I, 345; el-Mühezzeb, I, 134)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin