a
Ana Sayfaİtikâf8. İtikâfın şartları nelerdir?

8. İtikâfın şartları nelerdir?

İtikâfın sahih olması için şu şartlar gereklidir.

1. Müslüman olmak. Kâfirin itikâfı sahih değildir. Çünkü itikâf imana bağlı meselelerdendir.

2. Akıllı olmak veya temyiz çağında bulunmak. Deli ve benzeri kimselerle temyiz çağında olmayan çocuğun itikâfı sahih değildir. Çünkü bu kimseler ibadete ehil değillerdir. Dolayısıyla kâfir kişide olduğu gibi, bu kimselerin itikâfı sahih olmaz. Temyiz çağındaki çocuğun itikâfı sahihtir.

3. İtikâf mescitte olmalıdır. Evlerde yapılan itikâf sahih değildir. Kadınların evlerindeki mescitlerde itikâfa girmeleri ise caizdir. Evin mescidi evde namaz kılmak için ayrılan yerdir.

4. Niyet etmek. İttifakla niyetsiz itikâf sahih değildir. Çünkü hadis-i şerifte, “Ameller niyetlere bağlıdır. Herkes için ancak niyet ettiği vardır.” buyrulmaktadır. Aynca itikâf halis bir ibadettir; oruç ve namazda olduğu gibi, niyetsiz olarak sahih değildir.

5. Oruçlu olmak. Oruçlu olmak sadece adanan itikâflar için bir şarttır. Diğer nafile itikâflarda oruç şart değildir.

6. Cünüplükten, hayız ve nifastan temizlenmiş olmak. Cünüplükten temizlenmek itikâfın helal olması için şart olup itikâfın sahih olması için şart değildir. Cünüp kimse itikâfta bulunsa, haram olmakla beraber itikâfı sahihtir. Hayız ve nifas durumlarından temizlenmiş olmak vacip olan adanmış itikâfın sıhhati için şarttır. Çünkü vacip itikâflarda oruç şarttır; hayız ve nifas durumlarındaki kadınların ise oruç tutmaları sahih değildir.

7. Kadına kocası tarafından izin verilmiş olmak. Hanefi, Şafiî ve Hanbelilere göre bu bir şarttır. Kocasının izni olmaksızın bir kadının itikâfa girmesi -adanmış bir itikâf bile olsa- sahih değildir.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, II, 177-179; Fethu’l-Kadir, II, 106; Merâkı’l-Felah, 119)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin