8. Kur’an’daki mecaz ve teşbihlere örnekler: 4

“Allah’ın Arş’a İstivası” isimli eserimizin, Sekizinci dersindeyiz. Daha önceki derslerimizde, Kur’an’daki mecaza dair 9 örnek vermiştik. Bu dersimizde, onuncu ve son örneğimizi vereceğiz.

Onuncu Örneğimizde, farklı bir tahlil yapacağız.

Kur’an’da mecazı kabul etmeyenler, Allah’a uzuv atfeden ayetleri, hakikat kabul etmek zorundadırlar. Bu durumda da Allah’ın uzuvlardan ve cüzlerden meydana geldiğini, kabul etmiş olurlar. Bunu yaptıklarında iki seçenekleri vardır:

Ya Kur’an’da bahsedilen uzuvlara bir ilavede bulunmayacaklar ya da bu uzuvlara, başka uzuvlar ilave edecekler. İkinci şık muhaldir. Çünkü Allah’ın bildirmediği uzuvları, Allah’a atfetmek olamaz. O halde, Kur’an’da bildirilen uzuvları kabulle yetinecekler. Bu durumda bakın, mecazı kabul etmeyenler, Allah’ı nasıl tasvir etmek zorunda kalacaklar:

  1. Kasas, 28/88’de: “O’nun yüzü hariç, her şey yok olucudur.” buyrulmuş. Allah’ın yüzünden başka her şey yok olucuysa, Allah sadece yüzden ibarettir.
  2. Bakara, 2/115’te: “Her nereye dönerseniz, Allah’ın yüzü oradadır.” buyrulmuş. Biz her nereye dönsek o yüz oradaysa, bu durumda Allah’ın yüzünün, dünyayı çevrelemesi ve kuşatması lazım. Demek Allah bir yüzden ibaret ve yüzü dünyayı kuşatmış.
  3. Kamer, 54/14’de: “Gözlerimin önünde akıp gider.” buyrulmuş. Buna göre, dünyayı kuşatan o yüzde, çok gözler var.
  4. Yasin, 36/71’de: “Ellerimizle yaptık.” buyrulmuş. Buna göre, o yüzde çok eller var.
  5. Kalem, 68/ 42’de: “O gün baldır açılır.” buyrulmuş. Buna göre, o yüzde tek bir bacak var ve bu bacağın baldırı o gün açılacak.

İşte bu tasvirde, üzerinde pek çok gözlerin olduğu, çok ellerin bulunduğu ve tek bir bacağın olduğu bir yüz parçası ortaya çıkar. Bu ortaya çıkan şeklin, en çirkin şekil olduğu malumdur. Kur’an’da mecazı kabul etmeyenler, Allah’ı bu şekilde kabul etmek zorundadırlar.

Biz Kur’an’da mecazı kabul edenler ise, bütün bu lafızları, mecaz ve teşbih kabul ediyor ve Allah’ı böyle bir çirkinlikten tenzih ediyoruz. Ve diyoruz ki; cennetin bütün güzelliği, Allah’ın cemalinin zayıf bir gölgesi ve o güzelliğin bir tecellisidir.

Ey mecazı inkâr eden İbni Teymiyeciler! Size günah olarak, bu Allah tasviriniz yeter. Yok eğer, “Biz Allah’ı böyle tasvir etmiyoruz.” diyorsanız, o halde siz, mecazı kabul etmek zorundasınız. Bunu kabul ettiğinizde de Allah’ın arşa oturmasının da bir mecaz olduğunu kabullenmelisiniz.

İşte size iki yol: Ya “Kur’an’da mecaz yoktur.” diyecek ve tarif ettiğimiz Allah tasvirini kabul edeceksiniz. Çünkü bu tasvir, ayetlerin zahiri manasına dayanıyor. Ya da bu tasviri kabul edemiyorsanız, o zaman Kur’an’daki mecazı kabul edeceksiniz. Bunu kabul ettiğinizde de Allah’ın arşta olduğu ayetinin, bir teşbih olduğunu kabul ederek, bu batıl fikirden vazgeçeceksiniz. Başka bir yolunuz yok.

Kardeşlerim, bu örnekle, mecaz ve teşbihe ait 10 örneği tamamladık. İnanın sıkılmayacağınızı bilsek, 50’den fazla örnek verebiliriz. Herhalde 10 örnek, meselemizi ispat için kâfidir.

Kur’an’daki mecaz ve teşbihi ispat ettik. Sıra geldi, “Allah arşa oturdu.” ayetinin izahına… Bir sonraki dersimizde, bu teşbihin manasını izah edeceğiz. O derste buluşuncaya kadar, Allah’a emanet olun.

(123 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir