a
Ana SayfaOruç8. Oruca başlamak için her beldenin kendi hilalini görmesi gerekir mi?

8. Oruca başlamak için her beldenin kendi hilalini görmesi gerekir mi?

Oruca başlamak için her belde kendi hilalini mi görmelidir yoksa bir yerde hilal gözükse bütün Müslümanlar oruca başlamalı mıdır konusu ihtilaflı bir konudur.

Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre, dünyanın herhangi bir yerinde ramazan hilali gözükecek olsa bütün Müslümanların oruca başlaması gerekir. Batıdaki iki Müslüman’ın hilali görmesi -hâkimin verdiği hükümle- sabit olursa doğudaki Müslümanların oruca başlaması gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise her belde kendi hilalini görmelidir. Bir beldede hilal görülecek olsa bunun hükmü sadece oraya yakın olan beldeleri bağlar, uzak olanları bağlamaz.

Netice: Üç mezhep âlimleri hilalin tek bir yerde görülmesini yeterli bulurken, Şafiî mezhebi âlimleri bunu yeterli görmemekte ve her beldenin kendi hilalini görmesi gerektiğini söylemektedir.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 131-132; Merakı’l-Felah, 109; el-Mecmu, VI, 297-303; Mugni’l-Muhtac, I, 422-423; Keşşâfu’l-Kınâ, II, 353)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin