a
Ana SayfaTeyemmüm8. Teyemmüm hangi şartlarda yapılır?

8. Teyemmüm hangi şartlarda yapılır?

Teyemmüm yapılabilmesi için teyemmümü mübah kılacak bir sebep olmalıdır. Bu sebep, gerçek olarak veya hükmen suyu kullanmaya güç bulamamaktır.

Gerçek olarak suyu kullanmaya güç bulamamak şudur: Su en az bir mil uzakta bulunduğunda, kişi gerçek olarak suyu kullanmaya güç bulamamış demektir. Bu durumda kişi teyemmüm yapabilir.

Suyu hükmen kullanmaya güç bulamamak da şudur: Eğer su bulunur ancak onunla abdest aldığı ya da yıkandığı takdirde hastalanmaktan, hastalığının artmasından veya uzamasından tecrübe neticesi olarak korkarsa veya mütehassıs bir Müslüman doktor su kullanmasının zararlı olduğunu söylerse bu durumlarda teyemmüm yapılabilir. Çünkü bu durumlarda su hükmen bulunmamış demektir.

Şu durumlarda da su hükmen bulunmamış sayılır ve teyemmüm yapılabilir:

1. Yakında olan bir suyu kullanma hâlinde canın, malın, şerefin ve emanetin tehlikeye düşmesi.

2. Bulunan suyun abdest veya gusle yetmemesi.

3. Bulunan suyu abdest veya gusle harcadığı takdirde kendisinin, arkadaşının veya beraberindeki hayvanın susuzluktan helak olacağını kuvvetli bir ihtimal ile bilmesi.

4. Kuyudan su çekebilmek için kova ve ip gibi aletlerin bulunmaması.

5. Bulunan suyun ancak bir pisliği gidermeye kâfi gelip, bundan fazla suyun bulunmaması.

Bu gibi durumlarda teyemmüm yapılabilir.

(el-Bedâyi, I, 46-49; el-Lübab, I, 36; Fethu’l-Kadir, I, 83-86; Merâkı’l-Felah, 19; ed-Dürrü’l Muhtar, I, 214-226)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin