a
Ana SayfaZekât81. Nisaba ulaşmayan zirai ürünler birbirine ilave edilir mi?

81. Nisaba ulaşmayan zirai ürünler birbirine ilave edilir mi?

İmam-ı Azam Hazretlerine göre, zirai ürünlerde zekâtın farz olması için nisap şartı yoktur. Ürün az da olsa zekâtını vermek gerekir. Bu sebeple, nisaba ulaşmayan zirai ürünlerin birbirine ilave edilmesi İmam-ı Azam’a göre bir mesele değildir.

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise zirai ürünlerin zekâta tabi olması için ürünün 5 vesk (yaklaşık 650 kilogram) olması gerekir. Bu iki imama göre, bundan daha az olan ürün zekât tabi değildir.

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre, hububatın değişik cinsleri birbirine ilave edilmez. Nisapta her birini ayrı ayrı hesap etmek gerekir.

Buna göre, bir kimse mesela 300 kilo pirinç, 200 kilo fasulye ve 300 kilo buğday elde etse, -İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre- bunların hiçbirinin zekâtını vermesi gerekmez. Çünkü bu ürünlerden hiçbiri tek başına nisaba ulaşmamıştır.

(Vehbe Zuhaylî, III, 316)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin