a
Ana SayfaNamaz85. Cuma namazı kimlere farzdır?

85. Cuma namazı kimlere farzdır?

Cuma namazının bir kimseye farz olabilmesi için şu şartların bulunması lazımdır:

1. Akıllı ve buluğa ermiş olmak. Cuma namazı çocuğa ve deliye farz değildir.

2. Erkek olmak. Cuma namazı erkeklere farzdır, kadınlara farz değildir.

3. Hür olmak. Cuma namazı hürlere farzdır, kölelere farz değildir.

4. Mukim olmak. Cuma namazı ikamet hâlindekilere farzdır, seferî olan kimselere farz değildir.

5. Sağlıklı olmak. Hasta olan kimseye -cuma namazına çıktığı takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından korkuyorsa- cuma namazı farz değildir. Yürümeye takati olmayan çok yaşlı kimseler de bu hükümdedirler. Hasta bakıcısı da böyledir. Eğer hasta bakıcı camiye gittiğinde hastanın zarar göreceğinden korkarsa cuma ona farz olmaz.

6. Âmâ olmamak. Cuma namazı âmâ olanlara farz değildir. Âmâ kişiyi camiye götürüp getirecek kimsesi olsa da İmam-ı Azam Hazretlerine göre, yine ona cuma namazı farz olmaz. Fakat İmam Muhammed ve İmam Ebû Yusuf’a göre, âmâ kimseyi camiye götürüp getirecek bir kişi varsa, o zaman âmâya cuma farz olur.

7. Ayakların sağlıklı olması. Kötürüm veya ayakları kesilmiş olan kimselere cuma namazı farz değildir. Kendilerini taşıyacak kimseleri bulunsa da hüküm böyledir.

Düşman korkusu, şiddetli yağmur, fazla çamur ve benzeri engeller de cuma namazına gitmemeyi mübah kılan özürlerdendir.

Bununla beraber, bu şartları taşıyan kimselere her ne kadar cuma namazı farz değilse de bu kişiler gidip cuma namazını kılacak olurlarsa vaktin farzını yerine getirmiş olurlar. Kadınların veya âmâ kimselerin cuma namazını kılmaları gibi. Bu kişiler artık o günün öğle namazını ayrıca kılmakla yükümlü değildirler.

(Vehbe Zuhaylî, II, 370, 375; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 166, Madde 195)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin