a
Ana SayfaNamaz86. Âmâya cuma namazı farz mıdır?

86. Âmâya cuma namazı farz mıdır?

Cuma namazının bir kimseye farz olabilmesi için belli şartların bulunması lazımdır. Bu şartlardan biri de âmâ olmamaktır. Cuma namazı âmâ olanlara farz değildir. Âmâ kişiyi camiye götürüp getirecek kimsesi olsa da İmam-ı Azam Hazretlerine göre, yine ona cuma namazı farz değildir. Fakat İmam Muhammed ve İmam Ebû Yusuf’a göre, âmâ kimseyi camiye götürüp getirecek bir kişi varsa, o zaman âmâya cuma namazı farz olur.

Âmâ kardeşlerimiz, İmam-ı Azam Hazretlerinin görüşünü işin fetvası; İmam Muhammed ve İmam Ebû Yusuf’un görüşlerini ise işin takvası olarak kabul etmelidirler. Eğer güçleri varsa takva ve azimetle amel edip cuma namazına gitmelidirler. Güçleri olmadığı vakitlerde ise İmam-ı Azam’ın fetvasıyla amel edebilirler.

(Vehbe Zuhaylî, II, 370; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 166, Madde 195)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin