a
Ana SayfaAdak9. “Dün oruç tutmak nezrim olsun.” tarzında yapılan nezir geçerli midir?

9. “Dün oruç tutmak nezrim olsun.” tarzında yapılan nezir geçerli midir?

Nezrin sahih olabilmesi için, nezredilen şeyin mümkün ve gerçekleşebilir olması gerekir.

Buna göre, bir kimse “Evvelki gün oruç tutayım.” diyerek nezretse üzerine bir şey gerekmez. Çünkü evvelki gün oruç tutmak mümkün değildir.

Yine “Falan zatın geleceği gün oruç tutayım.” diyerek nezretse ve o zat zeval vaktinden sonra gelse ya da kendisinden oruca aykırı bir hâl meydana çıktıktan sonra -mesela yemek yedikten sonra- gelse, nezir adına bir şey gerekmez. Çünkü o günde oruç tutulması artık muhal (gerçekleşemez) olmuştur. Geceleyin geldiği takdirde de hüküm böyledir. Çünkü adak gündüz içindir.

(Vehbe Zuhaylî, IV, 290; Ömer Nasuhi Bilmen, 327, Madde 235)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin