a
Ana SayfaGusül9. Gusül abdestinin mekruhları nelerdir?

9. Gusül abdestinin mekruhları nelerdir?

Gusül abdestinin mekruhları ile abdestin mekruhları aynıdır. Ayrıca gusülde dua okumak da mekruhtur.

Yine gusülde bir organdan su damlarken onu alıp diğer organı bu suyla yıkamak caizdir. Çünkü gusülde bütün beden tek bir organ kabul edilir. Abdestte ise bunu yapmak caiz değildir.

Makam münasebetiyle, abdestin bazı mekruhlarını tekrar edelim. Bu mekruhlar gusül için de geçerlidir:

1. Suyu israf etmek. Bu, suyun abdest alanın kendi mülkü veya onun için kullanılması mübah olması hâlinde söz konusudur. Eğer -mescid sularında olduğu gibi- abdest almak için vakfedilmiş ise bu suyun israf edilmesi haramdır.

2. Abdest esnasında sıradan günlük konuşmalarda bulunmak.

3. Özürsüz olarak başkasından yardım almak.

4. Necis bir yerde abdest almak. Böyle bir yerde abdest almanın mekruh olma sebebi, burada abdest alırken üzerine necaset bulaşma ihtimalidir.

5. Oruçlu kimsenin ağza ve burna su verirken mübalağa etmesi. Zira orucunun bozulma korkusu vardır.

6. Demir, tunç ve bakır gibi madenî kaplarda güneş enerjisiyle ısıtılan su ile abdest almak. Bu hüküm sıcak memleketler için geçerlidir.

Bu hükmün sebebi şudur: Sıcak bir memlekette madenî bir kapta su ısıtılırsa, güneşin etkisiyle o kaptan küçükçe parçalar kopar ve suya karışır. Bu su kullanıldığı zaman bu parçalar vücuttaki gözenekleri kapatır ve vücut hava alamaz bir hâle gelir. Hava alamadığında da  vücudun her tarafında dolaşan kan kirlenip bozulur ve “Baras” denilen bir hastalık meydana gelir. Bu sebeple, Peygamberimiz (a.s.m.) Hz. Aişe’yi böyle bir su ile abdest almaktan menetmiştir.

Madenî kabın ağzının kapalı veya açık olması arasında da bir fark yoktur. Her iki durumda da mekruhtur.

(Merâkı’l-Felah, 17; Vehbe Zuhaylî, I, 285; Ömer Nasuhi, Sf. 101, Madde 195/12)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin