9. İsra 60. ayet Miracın rüyada gerçekleştiğine delil değildir.

Miraç konusunun Dokuzuncu dersindeyiz. Bu derse kadar, miracın bedenle olduğuna ispat ettik ve bu konudaki delilleri ortaya koyduk. Bu dersimizde, miracın, uykudaki rüya şeklinde gerçekleştiğini iddia edenlerin, Birinci sözüne cevap vereceğiz.

Onlar şöyle diyorlar:

İsra suresi 60. ayette “(İsrâ gecesi) sana açıkça gösterdiğimiz o rüyayı…” buyrulmuş. Burada rüya tabiri geçmektedir. Bu da miracın, rüyada olduğunu göstermektedir?

Onların bu sözüne cevaben deriz ki:

Bir de ayetin devamını okuyalım. Bakalım ayetin devamında ne diyor:

 مَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ Sana gösterdiğimiz rüyayı insanlar için bir fitneyani imtihan- olsun diye yaptık.

Şimdi sorumuz şu:

– Eğer ayet-i kerimedeki “rüya” tabiriyle, bildiğimiz uykudaki rüya kastedilmişse, ayetin devamında olan “insanlar için bir fitne olsun diye” ifadesi ne anlama gelmektedir?

Bu hadisenin, insanlar için bir fitne, yani imtihan olabilmesi için; aklın kabul edemediği, fikrin kavramaktan aciz kaldığı, kalplere sığmayan ve örfte emsali olmayan bir hadise olması gerekir. Ancak bu durumda, bir imtihan olması söz konusu olabilir. Aksi takdirde, bir imtihandan bahsedemeyiz.

Şunu bir düşünün: Eğer Efendimiz (asm), bu hadiseyi rüyasında gördüğünü söyleseydi, müşrikler Efendimiz (asm) ile öyle alay eder ve dalga geçer miydi? Bir kısım Müslümanlar dinden döner miydi? Ve imanda sebat gösteren diğer Müslümanlar, kabullenmekte bu kadar zorlanır mıydı?..

Hayır, bunların hiçbiri olmazdı; çünkü rüyada bu gibi şeyleri görmek, değil peygamber için, bizler için bile mümkündür. Kalbi biraz tasaffi etmiş birisi, rüyasında bu gibi şeyleri görebilir. Hatta siz bile rüyanızda, kaç defa Kâbe’ye gitmiş, orada tavaf etmişsinizdir. Yine bir kısmınız cenneti görmüş, hatta taamlarından tatmıştır. Eğer Efendimiz (asm), “Ben bu seyahati rüyamda yaptım.” deseydi, Ona asla itiraz edilmez ve biraz önce saydığım hadiseler vukua gelmezdi.

Demek Peygamberimiz (asm), başka bir şeyden bahsediyor. Öyle bir şey ki örfte emsali yok; daha önce kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş; akıllar kabul edemiyor; kalplere sığmıyor. Ve insanlar bununla imtihan olunuyor. Böyle bir hadise ne olabilir? Ancak ve ancak, Peygamberimiz (asm)’in, bedeniyle semaya çıktığını söylemesi olabilir.

İşte bu sebeple, ayetteki “rüya” tabiri, uykudaki rüya manasına gelemez. O halde gelin, ayetteki “rüya” tabirinin ne manaya geldiğini, sahabenin en büyük müfessirlerinden olan, İbni Abbas Hazretlerinden öğrenelim. Ayetteki “rüya” tabiri için, İbni Abbas Hazretleri şöyle diyor:

Arapçada  رُؤيَا  ile   رُؤيَة ve  قُرْبَى  ile  قُرْبَة  kelimeleri aynı manadadır. Ayetteki  رُؤيَا  tabiriyle  رُؤيَة  yani “temaşa ve seyir” manası kastedilmiştir. Bu, uykudaki rüya değil; o gece Efendimiz (asm)’e gösterilen temaşadır.

Bunun böyle olduğuna başka bir delil de şudur:

Ayetteki  رُؤيَا kelimesi, رأى fiilinden gelmektedir.  رأى fiili, gözle görmeyi ifade eder. Eğer ayette, uyku halinde görülen rüya kastedilseydi, Bu durumda رأى fiili değil, حُلْمٌ  kelimesi kullanılırdı. Bu kelimenin çoğulu  اَحْلاَم dır. Kur’an’ın üslubunda, rüya için bu kelime kullanılmıştır. Nitekim Yusuf suresi, 44. ayette şöyle geçer:

  قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ  Dediler ki: Bunlar karmakarışık rüyalardırوَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ اْلأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ   Biz ise böyle rüyaların yorumunu bilemeyiz.

Gördüğünüz gibi, Kur’an’da uykudaki rüya için,  اَحْلاَم ifadesi kullanılmış. Bu çoğul kelimenin tekili, حُلْمٌ  kelimesidir. Eğer miracın anlatıldığı ayette, miracın rüyada olduğu anlatılmak istenseydi,   رُؤيَا kelimesi değil, حُلْمٌ  kelimesi kullanılırdı. حُلْمٌ  kelimesinin kullanılmaması ispat eder ki,  رُؤيَا kelimesiyle, uykudaki rüya değil, İbni Abbas Hazretlerinin dediği gibi, “temaşa ve seyir” manası kastedilmiştir. Bu da miracın uykuda olmadığını ispat etmektedir.

Bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste, miracı inkâr edenlerin İkinci sözlerine cevap vereceğiz. O derste görüşünceye kadar, Allah’a emanet olun.

(215 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir