a
Ana SayfaAbdest10. Protez diş ve diş dolgusu abdeste mâni midir?

10. Protez diş ve diş dolgusu abdeste mâni midir?

Diş dolgusu ve protez diş abdeste ve gusle mâni değildir. Bunların abdeste ve gusle mâni olabileceğinden hiç bahsedilmemiş ve abdest ile alakası hiç kurulmamıştır.

Mesela Fetâvâ-yı Kâdıhân’da şöyle denir:

— Şer’i usullerle boğazlanmış bir koyun dişi veya gümüş bir diş edinmek caizdir ve bunda ihtilaf yoktur.

Hâlbuki ister koyun dişi olsun ister gümüş diş olsun, çıkan dişin yerine konulduğunda altına su geçirmeyeceği muhakkaktır. Demek, bu caiz görülmüştür.

Yine fıkıh kitaplarının “yara sargısına mesh” bahsinde şöyle geçer:

— Eğer yara açık kalmakla veya su değmekle zarar görecek olursa, yaranın üstü sarılır ve üzerine mesh edilir. Yaranın ömür boyu sürmesi hâlinde mesh de ömür boyu devam eder.

Diş dolgusu da bundan farklı bir şey değildir. Ayrıca diş dolgusunu yaptırmak için abdestli olmak da gerekmemektedir. Hatta cünüp veya âdet hâlindeki bir kadın, temizlenmeden diş dolgusu yaptırabilir ve protez diş takabilir.

(Bezlü’l-Mechûd, XVII, 123; Fetâvâ-yı Kâdıhân, III, 413; İzahlı Mültekâ Tercümesi, Taharet bahsi, Sf. 32)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin