a
Ana SayfaZekât9. Zekât geciktirilebilir mi yoksa hemen mi verilmelidir?

9. Zekât geciktirilebilir mi yoksa hemen mi verilmelidir?

Şartlarını tamamladıktan sonra zekâtın hemen verilmesi gerektiği hususunda fakihler ittifak etmiştir. Bir kimseye zekât vermek farz olur da bunun zekâtını ödeme gücüne sahip olursa onu geciktirmesi caiz değildir.

Zekât vermekle yükümlü olan kişi -özürsüz olarak- zekâtını tehir ederse günahkâr olur. Hanefi mezhebine göre, böyle bir kimsenin şahitliği kabul edilmez. Çünkü zekât insana harcanması gereken bir haktır ve fakirin ihtiyacını gidermek içindir. Acele olarak ödenmezse farz kılınmasının maksadı tam olarak elde edilmiş olmaz.

Bir kimse ödeme gücüne sahip olduğu hâlde zekâtını tehir ederse bunu tazmin etmesi (ödemesi) gerekir. Zira zekât, geciktirmekle düşen bir borç değildir. Bu mesele bir kişi yanında bulunan emanet mala benzer. Sahibi bu emaneti istediği zaman onu nasıl ödemek gerekiyorsa, zekât da tehir edildiğinde onu hemen ödemek gerekir. Zira zekât, sahibinin yanında fakire ait bir emanettir.

(ed-Dürrü’I-Muhtar, II, 16; Vehbe Zuhaylî, III, 266)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin