a
Ana SayfaZekât90. Zirai ürün toplandıktan sonra yok olsa zekât düşer mi?

90. Zirai ürün toplandıktan sonra yok olsa zekât düşer mi?

Zira ürünün zekâtı farz olduktan sonra, çıkan ürün, sahibinin müdahalesi olmadan yok olursa zekât düşer. Çünkü farz olan zekât elde edilen üründedir. Elde edilen ürün yok olunca zekâtı da yok olur.

Eğer zirai ürün başkasının müdahalesiyle yok edilmişse ondan tazminat alınır ve alınan tazminatla ürünün öşrü ödenir. Eğer zirai ürünün bir kısmını yok etmişse, yok edilen miktarın zekâtını öder.

Eğer zirai ürünün tamamını ya da bir kısmını mal sahibi yok etmişse -mesela bir kısmını kullanıp tüketmişse- yok olan kısmın öşrünü öder ve bu, zimmetinde bir borç olarak kalır.

Eğer mal sahibi ürünü helak eder ve vasiyet etmeden ölürse, Hanefi mezhebine göre, zekât düşer. Eğer vasiyet etmişse varisler ürünün öşrünü ödemelidir. Yine ürünün kendisi bizzat duruyorsa varisler bunun öşrünü öderler.

(el-Bedâyi, II, 65; Vehbe Zuhaylî, III, 329)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin